Ocitli sme sa na prahu leta - obdobia dovoleniek. Mnohí sa chystajú k moru či do hôr, aby na chvíľu odložili povinnosti všedných dní. Pred tvárou prírody sa nám núka možnosť spomaliť pulz času, v tichu a pokore pocítiť, že sme súčasťou stvorenstva, jeho jednoty a harmónie, ktoré vnímame ako dar Stvoriteľa.

Protipólom k tomuto neopakovateľnému zážitku jednoty spoločenstva, ktorý nás napĺňa pokojom a láskou, je radikálne vyčleňovanie sa jednotlivcov - príslušníkov deštruktívnych kultov a siekt. Predstava okolitého sveta ako úhlavného nepriateľa, ktorý bude onedlho rozličnými katastrofami pokorený, dokonca zničený, sa veľmi starostlivo živí v mysliach týchto zmanipulovaných členov. Namiesto pokoja sa do ich sŕdc čoraz hlbšie vpíja strach, ale i konfrontácia, a to so všetkým, čo stojí v opozícii, čo nezapadá do vyhraneného koloritu ich predstáv. Vo svete týchto ľudí Boh vystupuje ako generál, ktorý ich má za každú cenu priviesť k vytúženému víťazstvu. Avšak prečo a nad čím vlastne majú zvíťaziť, to je pre mnohých z nich už nepodstatné. Ak by sme však my kresťania boli aj pre nich - ba práve pre nich - tým opravdivým svetlom a soľou, ožila by tu aj nádej, že raz precitnú zo svojho zotročujúceho čiernobieleho sna.

Časopis Rozmer vychádza už tretí rok. Za toto obdobie čitateľom priniesol mnohé objektívne informácie, ktorých - ako sa o tom dennodenne presviedčame - je u nás stále akútny nedostatok. Deštruktívne kulty a sekty, ako aj rozmanité alternatívne metódy, akoby sa „klonovali" a nebývalým tempom šírili ďalej. Mnohé z nich pôsobia iba v rámci regiónu, ďalšie účinkujú skryto. Boli by sme radi, keby ste nám občas napísali o podobných skupinách, prípadne sa s nami a s ostatnými čitateľmi podelili o svoje postrehy či skúsenosti z praxe. Záleží nám na tom, aby sme prostredníctvom nášho štvrťročníka poskytovali pravdivé a presvedčivé informácie. Niekedy je svedectvo či skúsenosť lepšia ako dlhá teoretická úvaha.

Nezabudli sme ani na víziu internetovskej stránky, na ktorej by sme chceli prezentovať náš časopis a kde by nechýbali ani aktuálne príspevky či iné dôležité informácie a kontakty. Veríme, že sa táto idea už čoskoro zmení na skutočnosť.

Na záver mi dovoľte popriať vám, čitateľom Rozmeru, aby ste príjemne strávili chvíle dovolenky, nech budete s kýmkoľvek a kdekoľvek na našej čarovnej planéte.