Toto úvodné slovo začnem trochu netradične - životnou skúsenosťou nášho čitateľa, ktorý nám napísal síce krátky, ale úprimný a pravdivý list. Píše v ňom o svojej strastiplnej ceste, o tom, že jeho hľadanie Boha vôbec nebolo jednoduché. Ako mnohí, aj on prešiel naozaj všeličím. Svedčia o tom jeho slová:

„Začínal som sa zaoberať jogou, Satanskou bibliou, sčasti aj okultnými vedami a teoreticky i rôznymi alternatívnymi liečiteľskými metódami, napríklad homeopatiou atď. Venoval som sa i hypnóze, ale taktiež som sa bližšie zaujímal o Hare Krišna hnutie. V tom čase som preštudoval minimálne 50 najrozmanitejších kníh s duchovnou tematikou; ak to zhrniem, išlo v podstate o mystiku, ezoteriku, okultizmus, psychotroniku, satanizmus. Po mojom obrátení a osobnom prijatí Ježiša Krista som si neskôr uvedomil, že je pre nás veľmi nebezpečné, keď tieto veci praktizujeme, a to až natoľko, že môžeme skončiť na psychiatrii... Myslím si, že v súčasnom svete, plnom násilia, drog, sexu a mnohých pseudoduchovných nástrah, je veľmi dôležité mať správnu duchovnú orientáciu, aby sme nepoblúdili."

Toľko z listu nášho čitateľa. Hoci je tento názor podaný zjednodušene, možno o to častejšie sa s ním stretávame. Uviedol som ho preto, lebo odráža obavy čoraz početnejšej skupiny ľudí. Obavy, ktoré, keď sa naplnia a zmiešajú sa s bezradnosťou, môžu viesť až k rozpadu rodiny, manželstva, k odcudzeniu.

Mnoho ľudí pri počutí slova obava si povzdychne: Nie je už tých obáv akosi priveľa? Tu číha vojna, tam zas šarapatia prírodné katastrofy, chudoba, chystá sa zdražovanie a ešte aby sme si dávali pozor aj pred rôznymi šarlatánmi a samozvanými „prorokmi". Koľkí z nich preto radšej rezignovane hodia rukou. Možno si pritom pomyslia, aby si každý veril, v čo chce, podstatné je len to, aby nikomu neubližoval. Žiaľ, títo ľudia zabúdajú, že nie každý strom prináša dobré ovocie, ba dnes je už veľa takých stromov, na ktorých rastie síce vábivé ovocie, keď doň zahryzneme, chutí až priveľmi sladko, ale po čase sa stáva trpkým a bolí z neho brucho. Aj na duchovnej scéne pôsobí mnoho takých skupín, ktoré síce ponúkajú spásu, harmóniu a objavenie netušených schopností, ale o nejaký čas sa ukážu plody: rozpadnuté rodiny, strata priateľov, zamestnania, ba často i triezveho rozumu. Jedným slovom - strata vlastnej tváre...