Aj samotný obsah prednášok a workshopov sa niesol v znamení tohto hesla, čoho dôkazom boli i názvy viacerých z nich. Ako príklad uvediem: Energetické upírstvo v dnešnom svete a obrana proti tomu (prednášajúci Ján Bálint), Diamantová cesta za poznaním a bohatstvo ducha aj tela (Ing. Margita Bošelová), Channeling (Jaroslav Chvátal), Liečenie anjelmi (Tibor Gejlen), Sen - nočná výprava za poznaním (Štefánia Vejchodská), Slovenské tradície keltského šamanizmu (Karol Dado), Tarot - do tajov neviditeľných podstát (Johannes Fiebig), Taoistická alchýmia (Natália Jandrišniková), Regresná terapia (Monika Šindelárová) a mnohé ďalšie.

Ako býva zvykom, kolorit festivalu dotvárala prezentácia firiem, ktorých predaj sa špecializoval na knihy, mandaly, prírodnú kozmetiku (Weleda), ekologické čistiace prípravky (Eko-dom), minerály, numerológiu, relaxačnú hudbu, liečivé preparáty pripravované v homeopatickom štýle (Afra), učebné pomôcky neurolingvistického programovania atď. Táto pestrá ezoterická mozaika už pri vstupe do priestorov Estrádnej haly vítala návštevníka svojou tajuplnou atmosférou.

Ponuka bola skutočne zaujímavá a rôznorodá, avšak táto rozdielnosť nebránila nájsť medzi nimi niečo spoločné. Takmer na každom pulte bolo vidieť predmety, ktorých funkciou je pomáhať človeku navodiť duchovnú harmóniu, pokoj, rovnováhu, zdravie, a dokonca i lásku. K takým vecičkám patrila napríklad sklená alebo kovová špirála, ktorej účinok je údajne efektívnejší ako u pyramídy. Zároveň nás predávajúci uistil, že takýto účinok je možné detekovať fyzikálnymi metódami. Dodajme, že zo strany ezoteriky ide o vzácny kompliment „zastaraným" exaktným vedám. Medzi harmonizujúcimi a liečiacimi prípravkami sa nedal prehliadnuť produkt žezlo Egypťanov. Podľa sprievodného letáčika používanie dvoch elementov - medeného (slnečného) a zinkového (mesačného) umožnilo egyptským faraónom a kňazom získavať životnú energiu, a tak zvyšovať svoje psychické, fyzické a energetické možnosti. Túto magickú príležitosť si záujemca môže zaobstarať za „skromných" 6 800 Sk.

Skutočne aktuálna bola ponuka rýchleho učenia cudzieho jazyka. Nejde vám to do hlavy? Existuje lievik na učenie? Áno! Cena sa možno zdá na prvý pohľad privysoká (23 000 Sk), ale kto by nechcel investovať do svojej budúcnosti? Možno si kladiete otázku, ako vlastne súvisí táto metóda s ezoterickým festivalom. Vysvetlenie je naporúdzi: človek pomocou prístroja Biofeedback a špeciálnych okuliarov s diódami dosahuje zmenený stav vedomia, ktorý mu umožňuje kvalitatívne odlišné, okultné vnímanie „reality" týkajúcej sa minulých životov a taktiež i zážitkov zo svojho prenatálneho obdobia. Okrem toho pod vplyvom týchto technických pomôcok podvedome a nevedome prijíma i obsah učiva. Ľudská sloboda v oblasti percepcie ostáva v danom prípade niekde za dverami...

Medzi ezoterickou ponukou bola zastúpená i oblasť architektúry bývania a to vďaka poradenstvu Feng-šui (vietor a voda). Táto stará čínska metóda geomantie (gr. veštenie zo zeme) sľubuje zdravie, prosperitu a lásku v rodine. Vraj stačí iba málo - veriť jej. Firma ponúka všestranné poradenstvo od projektovania domov (pri ňom sa kladie dôraz na geopatogénne zóny) až po bytové doplnky. Medzi nimi sa nachádzal napríklad lapač snov (našťastie nie všetkých, iba zlých), soška kačičiek, ktorá údajne navodzuje zdravie v rodine, kryštáliky lásky atď.

Neodmysliteľnou súčasťou všetkých doterajších ročníkov bola účasť viacerých náboženských kultov ponúkajúcich svoje „transcendentálne" služby. Prvým z nich bola Sahadža joga s nápadným oltárikom Šrí Matadží Nirmaly Dévi, ktorej stúpenci preukazujú božskú úctu ako Tretej božskej osobe - vtelenému Duchu Svätému. Stánok tejto náboženskej spoločnosti priťahoval pozornosť najmä tzv. sebarealizáciou „na počkanie". Stúpenci „Božskej Matky" Matadží vkladaním rúk záujemcom v ich vnútornom energetickom systéme „otvárali" bránu na vstup energie, tzv. kundalini, ktorá údajne „vyčistí a vyživí naše energetické centrá a prinesie pocit uvoľnenia a vnútorného pokoja".

Hare Krišna hnutie zasa návštevníkov vábilo tradičnými tónmi starobylej vaišnavskej hudby a sladkým lákadlom pre nich boli aj vegetariánske dobroty, (predtým však obetované bohu Krišnovi), ktoré ponúkali mladé usmievajúce sa dievčatá v tradičnom indickom sárí.

„Prakresťanské" spoločenstvo Univerzálny život zaujalo liečením na diaľku (stačí iba zatelefonovať!). Tých, ktorí túto kvázi kresťanskú skupinu nepoznajú, možno prekvapilo, že sa hlási aj k teórii reinkarnácie, ktorú inak kresťanské spoločenstvá väčšinou ako cudzorodú zavrhujú.

Nápadný bol aj stánok waldorfskej školy, okrem iného i preto, že bol umiestnený na vyvýšenom pódiu. (Tomuto typu alternatívneho školstva sme sa už na stránkach Rozmeru venovali. Dodajme iba, že účasťou na ezoterickom festivale waldorfská škola sama potvrdila okultné pozadie tohto typu alternatívneho vzdelávania.)

O pár stánkov ďalej sme mohli zaregistrovať ďalšiu antropozofickú aktivitu, ktorou bola firma Weleda. Produkuje kozmetické prípravky, ale i sirupy a zubné pasty. Spojitosť týchto prípravkov s ezoterikou spočíva v príprave niektorých výrobkov na homeopatickom základe. Taktiež podľa inštruktáže niektoré prípravky pôsobia údajne i na duchovnú oblasť človeka; v antropozofickom slovníku ide o vlastné ja.

To, že od ekológie nie je ďaleko k religiozite, nás v praxi presvedčil tzv. Eko-dom. Používaním príslušných ekologických prípravkov totiž nielenže šetríme korunky, ale nezaťažujeme prírodu, čiže vylepšujeme karmu Zeme, a tak sa v konečnom dôsledku vymaňujeme zo zajatia hmoty a posúvame sa k duchovným výšinám. Vidíme, že i také vzdialené veci, ako umývanie riadu a gnóza, si v novodobej religiozite majú čo povedať.

Ďalším prezentujúcim sa a pomerne mediálne známym orientálnym kultom, o ktorom sa písalo najmä v súvislosti s prenasledovaním a represiami jeho členov v komunistickej Číne, bol kult Falung gong. Prichádza z tejto ľudnatej ázijskej krajiny a nesie so sebou syntézu budhizmu a taoizmu. Tá je viditeľná i v samom logu kultu, ktorý tvorí svastika a symbol jing-jang. Môžeme povedať, že i v duchu konfuciánstva propaguje Falung gong všeobecné ľudské hodnoty, ako je pravdivosť, súcit a znášanlivosť. Hoci sa hlási k spiritualite uvedených duchovných tradícií, podľa slov prítomných dílerov nepatrí k žiadnemu náboženstvu. Letmý pohľad do inštrukčného materiálu obsahujúceho opis cvičení však hovorí opak. Treba tiež podotknúť, že zakladateľa kultu Li Hongzhiho - autora posvätnej knihy Zhuan Falun (Rozkrútenie kolesa dharmy), jeho stúpenci považujú za niekoho, kto je nadradený Mohamedovi, Budhovi a Ježišovi (o ňom Li Hongzhi tvrdí, že bol tiež Budhom). Aj táto cvičebno-meditačná metóda šepká človeku vetu starú ako ľudstvo samo: „Otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh..."

Možno pre niektorých bola prekvapením účasť spoločnosti Joga v dennom živote, ktorá pri pokuse prepašovať jogu do všetkých slovenských škôl verejnosti donedávna vehementne tvrdila, že jej ciele sledujú výhradne telesný rozvoj mládeže a nijako nesúvisia s duchovnými tradíciami a náboženstvom Indie. Opäť sa raz potvrdilo, že niektoré kulty, aby presadili svoj zámer, pridŕžajú sa hesla: Účel svätí prostriedky. Nezáleží na tom, že tým prostriedkom je aj lož...

Novinkou a atrakciou na tomto festivale boli brušné tance, ktoré sú očarujúce i preto, lebo údajne v každej žene drieme bohyňa. Vo veľkej sále sme mohli vidieť približne stovku zväčša mladých dievčat, ktorým precvičovali skúsené tanečnice. Propagačný materiál nás nenechal na pochybách, že i brušným tancom je možné dostať sa za hranice skrytých súvislostí „pretože v samej podstate je brušný tanec cestou hľadania a uvoľnenia ženskej sexuálnej sily, zvýšenia bdelosti a citlivosti, vyjadrenia posvätnosti nás samých, otvorenia srdca".

Nestačí však iba tancovať, kvôli úspešnosti treba absolvovať celý rad dýchacích techník, meditácií, masáží. Napríklad večer má patriť rituálom a práci s drahými kameňmi a kryštálmi. Ako pomôcky na ceste k úspechu môžu slúžiť dve knihy Margo Anand: Umenie sexuálnej extázy a Umenie sexuálnej mágie. Kurzovné cvičenie, ktoré nám môže umožniť pretancovať sa na iné svetonázorové a náboženské pozície napomáhajúce poznanie božskej podstaty v nás, stojí 1 500Sk na jeden deň. Študentka, ktorá niekoľko rokov tancuje scénický tanec, odhliadnuc od duchovnej iracionality tejto teórie, zapochybovala o efektívnosti takého krátkeho 24-hodinového kurzu pre začiatočníka. Taktiež cena bola podľa nej nadmieru nadhodnotená.

Nestranný účastník tohtoročného festivalu by povedal, že sa konal v znamení bielej mágie. Tá sa - na rozdiel od čiernej mágie - javí ako nevinná metóda pomáhajúca človeku v mnohých oblastiach jeho života. Z takéhoto druhu naivity nás vyviedli dvaja účastníci podujatia, napodiv zástancovia ezoteriky. Nezávisle od seba konštatovali, že na festivale sa prezentovali aj duchovné sily čiernej mágie, „energie" škodiacej človeku.

Jeden z nich - majster reiki, filipínsky liečiteľ, biodiagnostik a bioterapeut v jednej osobe - nám povedal, že musel dávať „dohromady" pacientku z fyzickej i psychickej stránky. Upozornil nás na jeden z prítomných kultov, prostredníctvom ktorého sa jej uvoľnila tzv. hadia sila - kundalini. Bývalý jogín o nej píše: „Kundalini, ktorá je vraj skrútená ako had pri dolnom konci chrbtice, mohla pri hlbokom pohrúžení vyvolať extatickú skúsenosť, a ak nebola správne kontrolovaná, mohla spôsobiť veľké duševné a telesné škody" (Rabi R. Maharaj: Guru zemrěl, Praha 2001, s. 49). Majster nás zároveň varoval, že nie každý liečiteľ pristupuje k svojmu pacientovi s dobrými úmyslami. Tento rozhovor len potvrdil známy predpoklad, že spoločnosť využívajúca mágiu na svoje často komerčné účely, je vnútorne rozdelená.

Odchod z ezoterického festivalu bol oslobodzujúcim momentom, najmä pre moju spoločníčku, ktorú rozbolela hlava nielen z čmudiacich vonných tyčiniek, ale aj z disharmonickej duchovnej atmosféry, ktorá tu panovala.