K bohatej spleti literatúry venujúcej sa rôznym náboženstvám, duchovným smerom, hnutiam i prúdom dostupným na slovenskom knižnom trhu pribudol ďalší titul. Tentoraz ide o pôvodný materiál mladých odborníkov Lucie Macháčkovej (politologičky a teologičky) a Martina Dojčára (teológa a religionistu) z Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví. Cieľom tejto publikácie je zmapovať pôsobenie neregistrovaných náboženských zoskupení na Slovensku. Autori si uvedomujú, že vzali na seba neľahkú úlohu. Keďže duchovná scéna sa mení v priestore a čase, už pri vydaní boli niektoré informácie neaktuálne. Je to teda len pokus o sondu do sféry menej známych i známejších vier a presvedčení.

Autori rozdelili jednotlivé spoločenstvá podľa ich pôvodu na štyri základné skupiny: zoskupenia vychádzajúce z kresťanstva, nadväzujúce naň, spoločenstvá orientálneho pôvodu a skupiny vychádzajúce z okultizmu. Celkove nám priblížili asi päťdesiat rôznych zoskupení. Jednotlivé spoločnosti sú opísané z hľadiska všeobecnej charakteristiky, učenia, spoločenstva, inokedy je k opisu pridaná história alebo citát charakterizujúci tú-ktorú skupinu.

Najvýstižnejšie sú priblížené skupiny vychádzajúce z kresťanstva. Niektorým skupinám (napr. Univerzálny život) je venovaný minimálny priestor, hoci by si zaslúžili hlbšie objasnenie. Popis iných (napr. Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní) zas vyznieva ako mediálna prezentácia zostavená na základe dodaných podkladov. Autor úplne pozabudol na smutnú históriu spojenú s vyznávaním a praktizovaním polygamie. Kapitola opisujúca spoločenstvá vychádzajúce z budhizmu či hinduizmu je napísaná veľmi subjektívne. Martin Dojčár sa niekedy nevyhol prejaveniu osobných sympatií jednotlivým východným učeniam a zamlčal dávno známe fakty, ktoré svedčia o tom, že život ich vodcov nie je až taký duchovný, ako ho sami prezentujú (Lama Olé, Šrí Činmoj, Sái Bába). Publikácia je v závere doplnená dvoma filozofickými štúdiami zamýšľajúcimi sa nad religiozitou na rozhraní či nad novodobými trendmi religiozity.

Pri podobných publikáciách býva zvykom, že obsahujú kritické hodnotenie učenia jednotlivých skupín. Tu väčšinou úplne absentuje (majú ho len tri príspevky). Celkový dojem z prvotiny autorov je rozporný. Na jednej strane sa nám snažili pootvoriť dvere k poznaniu, ale na druhej strane ich sami zatvárajú. Nepovedia nám viac a sľubujú nám druhý diel. Dúfajme, že nejde len o marketingový ťah a že sa v druhom diele dozvieme známe pravdy o niektorých kontroverzných skupinách.

Napriek uvedeným nedostatkom však môže kniha poskytnúť stručný prehľad o pôsobení rôznych duchovných skupín a prúdov na Slovensku. Nie je však určená pre každého duchovne hľadajúceho, ale len pre tých, ktorí už majú základné znalosti o týchto skupinách a vedia rozlišovať, kto a čo sa v skutočnosti za nimi skrýva.