Čo sme v predchádzajúcom čísle sľúbili, to sme dodržali. Dostáva sa vám do rúk Rozmer, ktorý má nový, podľa nás dynamickejší dizajn, preto už iba dúfame, že v modernejšom šate zaujme i vás. Avšak zmenou grafického štýlu a typu písma sa jeho rozsah - pri zachovaní zvyčajného počtu príspevkov - rozšíril na súčasných 32 strán, čo sa podpísalo i na tom, že sme boli prinútení zdvihnúť jeho cenu. Zvýšenie sa však týka iba ceny jednotlivého výtlačku (z 29 na 35Sk), cena celoročného predplatného ostáva nezmenená. Druhým, možno podstatnejším dôvodom, prečo sme pristúpili k tomuto nepopulárnemu opatreniu, bol fakt, že doteraz boli znevýhodnení práve predplatitelia, ktorí ročne zaplatili o dvadsať korún viac, ako keby si časopis pravidelne kupovali v predajni. A aj my, podobne ako iné redakcie, máme záujem, aby počet predplatiteľov vzrastal, a nie klesal.

So zmenou dizajnu súvisí aj inovácia jeho obsahovej štruktúry. Ako sme už viackrát avizovali, boli by sme radi, keby sme mohli Rozmer obohatiť o nové rub­riky, najmä o tie, ktoré budú viac odrážať život a dianie na Slovensku. Privítame preto všetky vaše podnety, pripomienky, názory (aj na novú grafiku), ale i svedectvá či správy z jednotlivých regiónov. Keďže nemôžeme byť všade, táto vaša aktivita akiste bude pre nás všetkých prínosom. Zatiaľ sme dostali neveľa, avšak veľmi zaujímavých listov s viacerými typmi a témami. Môžem vás uistiť, že každý berieme veľmi vážne. A hoci sa na všetky podnety nedá ihneď reagovať - pretože sme iba štvrťročník - mnohé nám nasadili chrobáka do hlavy a veríme, že si časom v Rozmere nájdu svoj priestor.

Rozmer je kresťansky orientovaný časopis, a preto v duchu počítame s tým, že tí, ktorí ho čítajú, nebudú pasívni. Pasivita totiž, najmä na duchovnom poli, sa - ako to vidno všade navôkol - nevypláca.