Film Harry Potter a kameň mudrcov sa teší nevídanému záujmu divákov. Znova otvoril diskusiu - aj medzi kresťanmi - o význame a rizikách príbehov z mýtických svetov.

O židovsko-kresťanskej kultúre sa dá povedať, že to nie je argumentačná, ale príbehová kultúra. Starý zákon je jeden veľký príbeh, ktorý má pokračovanie v Novom zákone a umocňuje sa príbehom života dnešných kresťanov. V minulých desaťročiach vznikla značná pochybnosť či nedôvera voči noetickej hodnote metaforickej reči všeobecne, ale i kresťanského Písma. Zdalo sa, že substantívne vyjadrovanie - prevzaté najmä z technických vedných disciplín a vnesené aj do filozofie či religionistiky - bude dostatočné. Avšak ukazuje sa, že to nie je tak. Na vyjadrenie dynamiky a rozmanitosti života pri zachovaní určitej konzistencie je najvhodnejšie práve obrazné vyjadrovanie. Metafora objasňuje nielen svet okolo nás, ale i v nás samých. Nadčasové a nadkultúrne princípy evanjelia sa pomocou metaforického vyjadrovania stávajú nadčasovo i nadkultúrne jasné.

Aj ľudia zisťujú príťažlivosť príhod, najmä mýtických. Väčšinu mediálnej ponuky tvoria takéto televízne epizódy, s ktorými sa ľudia viac či menej identifikujú. Nesú v sebe posolstvo, pochopenie života. Žiaden príbeh však nie je hodnotovo neutrálny. Preto nie je jedno, v akých udalostiach ľudia nachádzajú svoju identitu. Potrebné je kritické myslenie, svetlo na posúdenie príbehov, ktoré sa nám páčia, v ktorých nachádza­me samých seba.

Spomedzi všetkých udalostí je najdôležitejší príbeh Ježiša Krista, ktorý nie je vymyslený, ale historický. I dnes sa môže stať inkarnovaným príbehom, čím spustí proces najdramatickejšej zmeny v človeku: smrť starého egoistu a zrod človeka nového, schopného milovať, a teda žiť. Touto životodarnou schopnosťou Ježiš potvrdzuje svoju jedinečnosť a zvláštnu schopnosť dať dnešnému človeku novú kvalitu života. Preto nie je jedno, ktoré príbehy sú i našimi príbehmi...