Rozmer nadobúda ten správny rozmer. Začína vzbudzovať nielen vašu pozornosť, za ktorú sme vám úprimne vďační, ale aj pozornosť tých, o ktorých píšeme. Nie sú síce dvakrát nadšení, že sa na nich nazerá inými okuliarmi, než by si to želali, ale budú si musieť zvyknúť na to, že existuje aj iný názor ako ten ich - sektársky.

O to viac nás teší váš záujem o Rozmer. Mnohí nám píšete, že práve takýto časopis tu chýbal a že ste radi, že sa snaží vyplniť informačné vákuum, ktoré v tejto problematike bolo dlhé roky. Neberte to, prosím, z našej strany ako neskromnosť; zmieňujem sa o tom preto, aby som vás uistil, že váš záujem o náš - dovolím si povedať spoločný časopis - nás zaväzuje k tomu, aby sme vám ponúkali stále zaujímavejšie príspevky a svedectvá objektívne a pravdivo poodhaľujúce skutočnú tvár najrozličnejších náboženských skupín.

Dnes nie je ľahké vyznať sa v labyrinte presvedčení, zvlášť v období nadvlády komerčných televíznych či rozhlasových staníc a knižných vydavateľstiev, ktoré - a nestáva sa to zriedkakedy - nie sú až také nezávislé, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Sekty v súčasnosti ani zďaleka nie sú niečím, čo prežíva na okraji spoločnosti. Naopak, ich predstaviteľom ide nielen o duchovný, ale aj o ekonomický a politický vplyv nad masami, čo s tým často súvisí. A samozrejme v neposlednom rade ide aj o peňaženky tých dôverčivejších...

Ak chceme uchrániť seba a našich blízkych od životných sklamaní a rozčarovaní, bolo by dobré, ak by sa spoločnosť na Slovensku, či už kresťanská alebo občianska, zmobilizovala, aby to zdravé jadro, ktoré v našich ľuďoch stále pretrváva a ktoré do nich zasiali tradičné kresťanské cirkvi, neprehlušil zhluk pominuteľných, navonok ligotavých náuk, ktoré za niekoľko rokov zaveje neúprosná stopa času.

Blížia sa Vianoce. Zanedlho kresťania na celom svete oslávia narodenie Božieho Syna - Ježiša Krista. Dovoľte aj mne, aby som všetkým vám, ktorí čítate tieto riadky, úprimne poprial ich radostné a duchovné prežitie.

Na záver už iba jeden odkaz pre tých, ktorí nás prosia o prvé číslo Rozmeru - je žiaľ už rozobraté. Druhé číslo však ešte máme a boli by sme radi, keby si ho objednalo, tak ako aj tie ďalšie, čo najviac záujemcov spomedzi vás a vašich priateľov a známych, pretože len tak naša práca bude mať ten skutočný zmysel a - rozmer.