Mierový kvet odkvitol

 

Posol mieru – alebo vlastného narcizmu...

Sri Chinmoy Commitee je názov Šrí Činmojovej mierovej iniciatívy realizovanej prostredníctvom rôznych mierových organizácií a projektov, medzi ktoré patria napríklad Sri Chinmoy Centres International, Sri Chinmoy Oneness - Home Peace Run, Sri Chinmoy Marathon Team (každoročne organizuje vyše 500 športových akcií), súťaž Môj sen o mieri, Sedem minút ticha pre svetový mier, mierové koncerty duchovnej hudby, medzinárodné kvety mieru Šrí Činmoja a mnoho iných.

 

Medzinárodné kvety mieru

Mierové kvety Šrí Činmoja majú pomáhať miliónom ľudí na celom svete pocítiť a rozvíjať mier vo vlastnom srdci a vo svojom živote. Pokiaľ zosilnie mier vo vnútri jednotlivcov, môže sa trvalý mier rozšíriť po celom svete. Myšlienka je to určite krásna a ušľachtilá, len by sa v jej mene nemali porušovať zákony, ako sa to stalo v našom príbehu.

Medzi mierové štáty zasvätené Šrí Činmojovi ako poslovi mieru napríklad patrí Malta, Juhoafrická republika, Zimbabwe, Fínsko, Nový Zéland a 13 amerických štátov. (Prečo nie hneď celé USA, keď bývalý prezident Bill Clinton sa tak pochvalne vyjadroval o jeho mierovom úsilí?) Mierovú hranicu tvorí aj dvestokilometrový úsek medzi Nórskom a Ruskom. Zaujíma vás, ktoré prírodné úkazy a ľudské výtvory sa dnes pýšia hrdým titulom „kvet mieru"? Sú to napríklad Niagarské a Viktóriine vodopády, vrchol Fudži, jazero Bajkal, Veľký koralový útes v Austrálii, delta rieky Mekong vo Vietname, Sydney Opera House, 16 mostov spájajúcich susedné štáty, najmenej 5 medzinárodných letísk, Népstadión v Budapešti, Univerzita v Cincinnati v Ohiu a mnohé ďalšie. Od roku 1989 bolo za mierový kvet Šrí Činmoja vyhlásených 700 miest vo vyše 50 krajinách sveta. V každom z nich je na frekventovanom mieste umiestnená plaketa s textom o prijatí do rodiny mierových kvetov a zasvätení Šrí Činmojovi, ktorá má „prinášať najväčšiu inšpiráciu na to, aby každý z nás mohol vytvoriť lepší svet okolo nás".

Mierové úsilie tohto „nositeľa mieru" samozrejme neobišlo ani Slovensko a susednú Českú republiku. Od roku 1993 mu v týchto krajinách boli zasvätené objekty: Levoča, Vysoké Mýto, Český Krumlov, Mariánské Lázně, Stříbro, Karlovy Vary, Bruntál, Svitavy, Litomyšl, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Choceň, Polička, Spišský hrad, atletický štadión v Čáslavi, Slavkov u Brna, jaskyňa Býčí skála, letisko Praha-Ruzyň, Chopok, Rysy, okres Spišská Nová Ves. Nechápeme, prečo Šrí Činmoj rozdroboval svoje úsilie a hneď naraz nezasvätil celý svet mieru, keď mal údajne také dobré kontakty s významnými osobnosťami sveta a referencie napríklad od U Thanta a Javiera Pereza de Cuellar (bývalí generálni tajomníci OSN), Billa Clintona, Tonyho Blaira, Michaila Gorbačova, Matky Terézie, princeznej Diany, Michala Kováča a od mnohých ďalších.

Ostáva tiež záhadou, podľa akých princípov guru ponúka členstvo v tejto celosvetovej mierovej rodine. Keby sústredil svoje úsilie na problémové krajiny a  mestá, patril by medzi mierové kvety Šrí Činmoja aj Afganistan, Irak, Írsko, Baskovia, Jeruzalem a my by sme dnes nemali problémy s terorizmom, nacionalizmom ani so separatistami. Všade na svete by bol pokoj a mier - aké to mohlo byť jednoduché!

 

Zasvätenie Banskej Bystrice

Roku 1996 prišla do Banskej Bystrice skupina mladých ľudí s myšlienkou spolupráce pri organizovaní Svetového behu mieru, do ktorého bolo v tom období zapojených 35 štátov Európy. Pracovníci Referátu pre mládež a šport Mestského úradu a Nadácie pre športovo talentovanú mládež, založenej mestom, na základe týchto informácií spolupracovali pri organizovaní tohto podujatia. Bežcov privítal vtedajší primátor spolu s vedením Mestského úradu a pri tejto príležitosti organizátori Svetového behu mieru navrhli, aby sa Banská Bystrica stala Mestom mieru.

Roku 1997 prišli zástupcovia podujatia opäť s informáciou, že Beh mieru sa uskutoční a navrhli akt privítania rozšíriť o odhalenie pamätnej tabule Mesto mieru. Po vzájomnej dohode mala byť tabuľa umiestnená na obelisku na Námestí slobody. V spolupráci s Útvarom hlavného architekta bol pre nedostatok času vytvorený náhradný betónový ihlan (umiestnený vedľa erbu mesta - na snímke) s tabuľami s textom v angličtine a slovenčine: „Mesto mieru SRI CHINMOY - zasvätené dňa 7. 5. 1997 pri príležitosti Sri Chinmoy Oneness-Home, Beh mieru '97". Dokonca podľa záznamu v mestskej kronike „obyvatelia mesta Banská Bystrica vyhlásili svoje mesto za „MESTO MIERU SRI CHINMOYA" a pri tejto príležitosti bola vydaná Proklamácia. V kronike sa pritom neuvádza, na základe akého zákonného postupu vznikla, akým spôsobom bola zverejnená, komu bola odovzdaná.

Celý pomník bol financovaný z rozpočtu Referátu kultúry a vzdelávania Mestského úradu v sume 43 700 Sk. V roku 1998, keď sa pripravoval ďalší ročník behu, bola tabuľa s nápisom už slabo čitateľná, pomník sa rozpadával (nadšenie za pomník bolo zrejme väčšie ako kvalita práce), preto sa urobila oprava z rozpočtu spomínaného referátu v sume ďalších 9 060 Sk.

 

Zvrat

Zvrat v tejto kauze nastal až vtedy, keď sa na základe podnetu občana začal o tento pomník a o všetky okolnosti s ním súvisiace zaujímať jeden z poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) Banskej Bystrice. Uvádzame tu chronologický prehľad jeho interpelácií, ktoré vypovedajú o vývoji celej kauzy:

1. interpelácia (december 2000) - odpoveďou bol dokument v rozsahu 22 strán vydaný mestom Banská Bystrica, v ktorom sú veľmi podrobne a precízne spracované všetky aktivity Šrí Činmoja (čerpali sme z neho aj v tomto príspevku - pozn. autora). Avšak súčasný primátor na jeho základe inštaláciu pomníka nepovažoval za nevhodnú. Nepostrehol však jedinú chybu - že dokument odrážal iba výrazne jednostranný pohľad prezentovaný stúpencami tohto kultu, navyše bez vyjadrenia iných organizácií a bez zohľadnenia objektívneho pohľadu z viacerých strán;

2. interpelácia (marec 2001) - odpoveďou bol podrobný chronologický opis udalostí, ako sa Banská Bystrica stala mierovým kvetom Šrí Činmoja. Opäť jedna drobná chyba - neuvádza sa v ňom nič o zákonnosti a preverení právnej relevantnosti celého aktu zasvätenia, proti ktorej poslanec namietal;

3. písomná interpelácia (jún 2001) - poslanec v nej upozorňuje na právny aspekt a namieta, že sa celý akt zasvätenia mesta neuskutočnil ani na základe uznesenia MsZ, ani miestneho referenda, ani zhromaždenia obyvateľov mesta, čo sú jediné zákonné postupy. Takisto upozornil na odborné vyjadrenia Ekumenickej spoločnosti pre štúdium siekt a Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví, Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Banskej Bystrici a českej Spoločnosti pre štúdium siekt a nových náboženských smerov. Odborníci nezávisle od seba zhodne konštatovali, že Šrí Činmoj je problematická osobnosť rozsievajúca kult svojej osoby pod zámienkou vznešeného šírenia mieru a využívajúca manipulatívne techniky, čo môže mať deštruktívny vplyv na psychické i fyzické zdravie členov tohto kultu a viesť až k strate ich vlastnej identity a reálneho úsudku.

4. interpelácia (august 2001) - terajší primátor neakceptoval požadované anulovanie všetkých protiprávnych krokov exprimátora a presunul riešenie na MsZ, ktoré uznesením poverilo členov Komisie pre rozvoj školstva, vedy a kultúry MsZ prerokovať tento problém.

Už vás nebudeme dlhšie unavovať ďalšími podrobnosťami procesu tejto kauzy. V krátkosti len spomenieme, že komisia v septembri 2001 odporučila primátorovi preveriť právnu relevantnosť umiestnenia pamätnej tabule. V októbri viacerí členovia Mestskej rady žiadali prerokovanie problému, ktoré sa uskutočnilo 8. novembra a Mestská rada ho posunula na rokovanie MsZ.

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 27. novembra 2001. Neúnavný poslanec zdôvodnil svoj návrh odstrániť textové tabule a erb mesta z pamätníka tzv. zasvätenia a požadoval celý akt vyhlásiť za nezákonný a v rozpore so štatútom mesta. Po takmer dvoch hodinách rokovania boli tieto návrhy nadpolovičnou väčšinou poslancov schválené.

Náš príbeh zo života mal šťastný koniec - ľudia spoločným úsilím dosiahli, že Banská Bystrica už nie je Mierovým kvetom Šrí Činmoja. Zákon a zdravý rozum nakoniec zvíťazili. Avšak všimli ste si, koľko miest v našej republike nesie názov Mierový kvet? Viete o tom, že Slovenská republika tiež dostala možnosť prijať „významné medzinárodné ocenenie Mierový kvet Šrí Činmoja"? A viete aj o tom, že s poctou toto ocenenie prijala? Bude mať náš príbeh pokračovanie? Len aby to nebol nekonečný príbeh...

 

Fotogaléria

 

 bystrica2.jpg