Ľudia vedia vyrobiť veci takmer úplne podobné originálu. Maliari dokážu namaľovať takmer rovnakú reprodukciu originálu významného majstra; umelé ovocie, kvetiny, stromy nás pomýlia svojou vernou podobou sotva rozoznateľnou od skutočnosti. V múzeu voskových figurín v Londýne možno vidieť verné kópie rôznych známych a populárnych osobností...

Často sa stretávam s názorom, že k Bohu vedú rôzne cesty a že dôležitý je iba cieľ - akokoľvek sa dopracovať k Bohu. Lenže aký postoj pri posudzovaní pravosti alebo nepravosti vecí, názorov či udalostí máme mať my, kresťania? Na ilustráciu uvediem jeden príklad. Na školení o tom, ako rozpoznať falošné peniaze od pravých sa študenti zaoberali hlavnými znakmi pravých bankoviek jeden deň, potom aj druhý, tretí aj ďalšie. Keď sa blížil koniec školenia, študenti boli nespokojní, že im neostane čas na spoznávanie rozličných falzifikátov, preto sa opýtali prednášajúceho, kedy ich konečne začne učiť o nepravých peniazoch. Jeho odpoveď je odpoveďou aj pre nás: „Keď budete dobre poznať pravé, falošné rozpoznáte veľmi rýchlo a s istotou."

Poznať pravé od nepravého či podobného je v súčasnom období životne dôležité, pretože sa stretávame s hustou spleťou rôznych vyznaní a náboženstiev. Ako sa správne zorientovať? Synovia Áronovi, ktorí boli pripravovaní na kňazskú službu v chráme, vzali pri obeti oheň z iného zdroja, ako im bolo prikázané v zákone. V čom bol problém, že Boh takto nekompromisne potrestal túto neposlušnosť? Veď ten cudzí oheň, ktorý zobrali, bol tej istej farby, teploty, veľkosti a mohol rovnako poslúžiť ako ten z oltára. Problém bol v tom, že to nebol pravý oheň, ale falošný – bol z iného zdroja. Našu vieru v Boha, naše presvedčenie máme konfrontovať s Božím slovom, ktoré je pravé, nemenné a ostré ako meč. Ono oddeľuje pravé od nepravého.

Drahý čitateľ, spoznávaj Boha cez jeho slovo – Bibliu, svoje vyznanie, v čo veríš a čo hľadáš porovnávaj s originálom, ktorý Boh vložil do svojho slova. Len tak sa vyhneš zablúdeniu v podobnosti, ktorá je taká nebezpečná a nájdeš zmysluplnosť a cieľ svojho života, pretože Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky (Hb 13, 8). On je jediná cesta a prostredník na ceste k Bohu. Sväté písmo nás vystríha, že sa nemáme dať strhnúť všelijakými cudzími náukami. Buďme preto ostražití, lebo dnešné obdobie, ktoré žijeme, je náročné, ponúkajúce množstvo lákavých napodobenín.