V čase, keď vyjde toto číslo Rozmeru, mnohí z vás si možno budú užívať radostné chvíle dovolenky. Vtedy sa človek nerád zaoberá problémami - jednoducho si chce oddýchnuť a k oddychu patrí pokoj a sladké leňošenie. No s pokojom to nie je vždy také ideálne, ako by sme chceli. Najmä, ak sme „vyrušovaní" masmédiami a správami, ktoré manipulujú mienkou ľudí a v značnej miere nás znepokojujú, o čom hovorí aj známe slovenské príslovie: Čert nikdy nespí.

V prípade, že ste siahli po našom časopise a práve ležíte niekde na pláži, neočakávajte, že v ňom nájdete krížovky, horoskopy či extravagantné príbehy hollywoodskych hviezd. To rozhodne nie. My vám aj cez dovolenku či prázdniny ponúkame osvedčenú dávku článkov hodných zamyslenia. Hoci sme mali veľa praktických starostí so sťahovaním redakcie, snažili sme sa vám naservírovať aspoň štandard, ktorý od Rozmeru očakávate.

V tomto čísle sa opäť dotkneme veľmi aktuálnej témy, ktorá v našej spoločnosti silne rezonuje - joga v školách. Napriek nášmu pocitu, že mnohé dôležité fakty sme už v Rozmere (č. 4/2000) uverejnili, nechceme ani teraz ostať bokom od diania a našich čitateľov ochudobniť o informácie o súčasnom vývine tejto kauzy. No zároveň chceme podotknúť, že stranou by nemali zostať predovšetkým tí, ktorých sa to najväčšmi dotýka - rodičia. My sme uviedli odborné stanovisko obsahujúce konkrétne dôvody, pre ktoré sa nám nezdá vhodné zavádzať celoplošne jogu ako systémový prvok do našich škôl. Napokon takáto prax neexistuje v žiadnej inej európskej krajine, ba ani v tých, kde majú s demokraciou a pluralizmom omnoho bohatšie skúsenosti. Aj predstavitelia cirkví a rôznych občianskych združení a spoločenstiev jednohlasne vyjadrili svoj protest voči schváleniu jogového projektu R.A.S.T. a jeho aplikácii na všetkých typoch škôl v SR, avšak rodičia - pretože v prvom rade ide o ich deti - by mali zaujať svoj postoj a vyjadriť zvrchovanú vôľu, na čo majú nielen plné právo, ale je to aj ich povinnosť.

Na záver nám dovoľte vyjadriť úprimnú radosť z toho, že si jednotlivé cirkvi a ich predstavitelia uvedomujú reálne nebezpečenstvo a vplyv siekt v našej spoločnosti i z toho, že sa rodí ich vzájomná spolupráca a že sa všeobecne deklaruje podpora centrám a ľuďom (i keď na Slovensku je ich ako šafranu), ktorí chcú na tomto poli slúžiť. Hoci v porovnaní s okolitými štátmi, kde pôsobí celá sieť podobne zameraných poradensko-informačných pracovísk a odborníkov, máme čo doháňať, budeme sa usilovať, aby aj naša práca prinášala hojné ovocie a bola na osoh tým, ktorí ju najväčšmi potrebujú.