To, čo viem o satanistických sektách, je od ľudí, ktorí sa s veľkým úsilím a rizikom rozhodli z nich odísť. Odchádzajú poznačení diabolskými vplyvmi, ktoré im spôsobujú veľké utrpenie a na svoje oslobodenie potrebujú exorcistov. Kto sa rozhodne odísť zo satanistickej sekty, žije v terore. V Amerike ho zabijú, v Taliansku ešte nie. Proti týmto osobám sa uskutočňujú satanistické obrady.

 

Domnievate sa, že sa satanistické sekty v Taliansku veľmi rozširujú?

V Taliansku je ich okolo 600 - 700. Sú to vždy skupiny veľmi malé, aby sa mohli stretávať s väčšou anonymitou a aby sa tak ťažšie identifikovali. V Taliansku sú iba štyri veľké satanistické sekty, ostatné sú sformované každá do desiatich osôb. V Taliansku je však rozšírený aj iný druh satanizmu, ktorý do seba vťahuje veľký počet osôb. Stačí sa zamyslieť nad satanistickou rockovou hudbou. Existuje aj forma, ktorá sa nazýva satanistický rock a hlása absolútny nihilizmus, stavia sa proti Katolíckej cirkvi a akémukoľvek spoločenskému poriadku. Učí, že všetko je dovolené, že jednotlivec je sám bohom. To prináša nenávisť voči cirkvi. Existujú ešte mnohé ďalšie formy satanizmu. Nedávno som videl u jedného dievčaťa knižku, ktorá poskytovala návody, ako sa zasvätiť satanovi a popisovala všetky možné spôsoby spáchania samovraždy. A samovraždy v mladistvom veku sa šíria čoraz viac. Veď Boh je Pánom života a satan je pánom smrti. Svätý Augustín hovorieval, že keby Boh neblokoval diabla, všetkých by nás zabil.

 

Prečo práve v tomto období je satanizmus taký rozšírený?

Lebo sa stráca zmysel života. Mládež dostáva od rodičov všetko okrem viery. Keď národ stratí vieru, púšťa sa do povier a dnes predovšetkým do okultizmu.

 

Mnohí si predstavujú, že satanistické sekty sú ako hra...

Bohužiaľ, je to pravda. A mnohí vstupujú do satanistických siekt práve z nudy. Okultizmus a satanizmus vzbudzovali vždy veľkú zvedavosť. Mať nové skúsenosti a emócie, poznať nové veci, to všetko láka a okúzľuje. Kto vstupuje do satanistickej sekty, túži získať sily, ktoré druhý nemá. A satan mu ich naozaj dáva: bohatstvo, potešenie a slávu. Sú to tie isté pokušenia, ktoré prekonal Kristus. „Dám ti celý svet, ak ma budeš ponížene obdivovať." Keby ste vedeli koľko osôb sa dnes klania satanovi!

 

Stojíme pred nebezpečným nárastom satanizmu?

Myslím si, že áno. Čítajúc tieto riadky sa niekto môže zľaknúť, ale niekto naopak si z toho môže vziať ponaučenie. Dnes má satan čoraz viac reklamy. Veď satanistické sekty sa rozširujú aj cez internet. Stačí kliknúť „satan" alebo „satanistické sekty" a dostanete kompletný návod, ako sa na nich môžete nakontaktovať. Nie náhodou sa zvyšujú krádeže konsekrovaných hostií, ktoré sa potom predávajú... Treba povedať, že satanisti naozaj veria v Ježišovu prítomnosť v Eucharistii. Väčšmi ako mnohí katolíci...