V súvislosti so samovražednými teroristickými útokmi v USA si dnes ľudstvo možno väčšmi ako inokedy uvedomuje, čo je to náboženský fanatizmus. Pýta sa na jeho korene, obáva sa nenávisti, ktorú v sebe ukrýva, má strach z jeho ďalších nástrah. Tí hĺbavejší sa mu chcú dostať na koreň, chcú pochopiť príčiny jeho krajne patologických prejavov. Čo človek cíti, nad čím premýšľa a aká sila ho ženie, aby vykonal takýto obludný čin? Aká sugestívna dokáže byť pre človeka idea či vízia, za ktorú takýmto brutálnym spôsobom položí na oltár pomyselnej spravodlivosti vlastný život? V takýchto vypätých okamihoch nám mysľou prebehne viacero znepokojujúcich otázok. Pochopiteľne, môžu byť aj určitou katarziou. Nabádajú nás na zamyslenie nad naším každodenným životom a jeho smerovaním. Nie sú podobné fanatické postoje aj v nás? Nevybuchujú míny nenávisti a sebectva aj v našich srdciach? Nie sme často presvedčení, že iba naša pravda má právo na existenciu?

Výnimočnosť je príznačnou vlastnosťou každého náboženstva, no nielen jeho. Jej prejav nachádzame takisto v politických stranách, obchode, ba takmer vo všetkých sférach ľudskej činnosti. Človek musí mať nejaký systém hodnôt, ktorý vyznáva, a ak by nebol presvedčený o jeho výnimočnosti, bolo by to pochybné. Avšak ako vo všetkom, aj tu je veľmi dôležitá miera a usmernenie. Obzvlášť to platí pre náboženské idey a city, ktoré sa dajú azda najväčšmi zneužiť. Vidíme to aj na pozadí mnohých deštrukčných kultov, ktorých členovia na pokyn svojho vodcu - vizionára - spáchali kolektívnu samovraždu. Samozrejme, nielen u nich možno pozorovať fanatizmus. Ten je každodennou súčasťou prakticky všetkých náboženských siekt a je podstatou ich systému. Na ňom sú založené metódy náboru, techniky ovládania mysle a vôle členov, ich niekedy až nadľudské nasadenie, ale i postoje. Skutočnosť, že takýchto kultov všade vo svete pribúda, iba zväčšuje živnú pôdu fanatizmu. Tomu sa predovšetkým darí tam, kde existuje závislosť - bezvýhradná a často slepá závislosť od tých, ktorí zo svojich stúpencov robia bezduché, hoci na prvý pohľad šťastne vyzerajúce nástroje ich osobných chúťok.

Ale nerád by som končil pesimisticky. So všetkými čitateľmi sa chcem podeliť o radosť, že sme za účasti predstaviteľov KBS a ERC prednedávnom oficiálne otvorili v Bratislave na Svoradovej ulici (kde sídli aj naša redakcia) Centrum pre štúdium siekt. Dúfam, že aspoň malou mierou prispeje k tomu, aby ľudia boli k sebe tolerantnejší a pripravenejší čeliť novodobej hrozbe - rozmáhajúcemu sa náboženskému fanatizmu.