Záujem o reiki v médiách prednedávnom rozvírila prvá vážnejšia kauza so súdnou dohrou. Spor spočíval v tom, že považskobystrický dekan Ladislav Herman - ako správny katolícky duchovný pastier - reagoval na inzerát Dr. Anny Krajnej z Považskej Bystrice, ktorá verejnosti (a teda i veriacim) ponúkala prvý kurz reiki za 2 200 Sk. V priestoroch svojej farnosti pán dekan vyvesil oznam, na ktorom okrem iného stálo: „Reiki je nový druh hnutia New Age. Je to naoko liečiteľský spôsob, ktorým sa človek dostáva pod moc démona akýmsi zasvätením: na prvom stupni prikladaním rúk sa vzývajú démoni a nastáva zdanlivé ozdravenie. Pacient cíti úľavu, príjemný pocit, presne tak ako pri užívaní drogy. Pri druhom stupni zasvätenia sa pacient rôznymi magickými znakmi chráni pred vplyvom duchov, výslovne aj pred vplyvom Ježiša Krista. Na treťom stupni sa pacient dáva pod moc reiki - nastáva psychická depresia. Kresťan by sa nemal dať ovládať touto pochybnou metódou, ktorá navyše vedie k zlému. Musíme si uvedomiť, že lekárom našej duše je iba Kristus. Boh je ten, ktorý uzdravuje a dáva silu prekonať každú chorobu. Nedajme sa zviesť na tieto pochybné cesty, aby sme nemuseli znášať desivé skúsenosti, ktoré mali niektorí ľudia zasvätení do reiki a veľmi ťažko sa ich zbavovali."

Nechceme polemizovať s výrokmi pána dekana, hoci si myslíme, že sú napriek ich pravdivosti zjednodušené. Preto radi na túto tému uverejňujeme príspevok popredného poľského odborníka doc. Dr. hab. Andrzeja Zwolińského.

 

Znovuobjavenie „tajomstva" reiki

Vyznávači a ľudia praktizujúci reiki tvrdia, že táto energia už kedysi na Zemi bola. Používal ju vraj Budha, Ježiš Kristus aj ich žiaci. Jej znovuobjaviteľom v druhej polovici 19. storočia bol údajne kresťanský mních bez bližšie určeného vyznania Dr. Mikao Usui, ktorý prednášal na Došišskej univerzite v japonskom meste Kjóto.

Mikao Usui sa úporne snažil nájsť odpoveď na otázky  akým spôsobom vykonával Ježiš a jeho učeníci zázraky a v čom spočíva tajomstvo neobmedzenej schopnosti Ježiša a liečivej sily Budhu. Odpoveď v evanjeliu nenašiel, hoci sa naučil čítať po grécky i hebrejsky, aby si príslušné texty mohol preštudovať v origináli. Po siedmich rokoch hľadania nakoniec v jednom z japonských budhistických kláštorov našiel knihy napísané starobylým jazykom. Z nich jedna obsahovala znaky, slová a symboly podobné tým, ktoré kedysi používal Budha. Kniha napísaná neznámym Budhovým žiakom obsahovala pasáže s podrobným opisom metód liečenia. Boli tam znaky, formuly a dokonca opisy pozície rúk. Dr. Usui sa stal nositeľom cenných vedomostí, ktoré mu však samy osebe ešte nepriniesli nijaké liečiteľské schopnosti.

Hľadal teda ďalej. Tentoraz ale vo svojom vnútri. Podstúpil dlhotrvajúci pôst a meditácie i napriek výstrahám budhistického opáta, že takáto cesta je veľmi ťažká a môže dokonca znamenať ohrozenie života. Na Kurijame, jednej zo svätých hôr ležiacej neďaleko Kjóto, si položil dvadsaťjeden kameňov. Postiac sa a meditujúc zotrval pod holým nebom dvadsaťjeden dní, potom prešiel iniciáciou. Spozoroval svetelný lúč z neba, ktorý ho zasiahol svojou silou. Nato sa k nemu po druhý raz vzniesli svetelné znaky, ktoré videl v tajných knihách. Keď tranz ustúpil a on schádzal z hory, zakopol a zlomil si necht. Vo veľkej bolesti sa chytil za zranený palec. Bolesť zrazu ustúpila a krvácanie prestalo. Takto si uvedomil, že získal liečivú moc.

 

Zväz majstrov reiki

Dr. Usui vyučil veľa žiakov. Ku koncu života jedného z nich, Dr. Čudžira Hajašiho, uznal za svojho nástupcu a veľmajstra reiki. Nový majster založil v Tokiu kliniku zameranú na liečenie a výučbu reiki. Roku 1935 prijali na kliniku aj nevyliečiteľne chorú mladú ženu z Havajských ostrovov Hawadžo Takataovú. Údajne vďaka metóde reiki sa zbavila nádoru, ktorý by inak musel byť operovaný a úplne sa vyliečila. Po svojom uzdravení sa stala nadšenou stúpenkyňou reiki. Po niekoľkých rokoch učenia a praktizovania ju menovali za majsterku prirodzeného spôsobu liečenia reiki Dr. Usuia. Umierajúci Dr. Hajaši ju označil za svoju nástupkyňu. Stala sa liečiteľkou a hlásateľkou reiki. Za 45 rokov vyučila 22 majstrov.

Po jej smrti roku 1980 sa veľmajsterkou reiki stala jej vnučka Phyllis Lei Furumotová. Tri roky po smrti Hawadžo Takataovej sa pri jej hrobe na Havaji konal prvý zjazd majstrov. Založili Zväz majstrov reiki, ktorý v súčasnosti eviduje 300 liečiteľov. Len v Nemecku pracuje asi 60 majstrov. Poslanie zväzu charakterizujú slová: „My majstri sme archou zmluvy reiki. Všetkých majstrov považujeme za navzájom si rovných v jednote reiki a Phyllis Lei Furumotovú uznávame ako veľmajsterku s priamym duchovným rodokmeňom vychádzajúcim od Mikaa Usuiho, Čudžira Hajašiho a Hawadžo Takataovej. Cieľom našej archy zmluvy je podporovanie nás, učiteľov prirodzeného spôsobu liečenia podľa Usuiho."

 

Filozofia neosobnej energie

Na 10. celosvetovom zjazde majstrov reiki roku 1993 v Kanade bol vypracovaný a prijatý Etický kódex, ktorý je pre majstrov reiki záväzný. Okrem iného sa v ňom možno dočítať: „Cením si moje kontakty so silou väčšou než je moja vlastná a uznávam, že uzdravenie je niečo, čo môžem poskytnúť sám sebe. Z tejto sily sa môžem učiť, ale nemôžem ňou ovládať." Ako tvrdí o reiki jeden z jej poľských majstrov Jan Paterko, nie je to náboženstvo. Zároveň však zdôrazňuje: „V mnohých kultúrach sa energia, ktorú poznáme ako reiki, označovala rôznymi menami: v Indii „prána", medzi havajskými kňazmi „manu", v kresťanstve „Svetlo", „Duch Svätý" a v Egypte „Ka" (J. Paterko: Uzdrawiająca energia reiki, s. 12).

V tomto zmysle Duch Svätý či Boh nie je osoba, ale iba energia, ktorej sa môžu priradiť rozličné pomenovania v zhode s Božím zjavením. Hawadžo Takataová o tom píše: „Verím, že existuje jedna najvyššia bytosť - nekonečné Absolútno, ľudským okom nepozorovateľná dynamická sila, ktorá riadi svet. Je to vibrujúca sila a všetky ostatné sily pri nej strácajú význam. Jednoducho je to Absolútno. Táto sila je bezodná, neohraničená svojím pôsobením, oživujúca celý vesmír. Pre človeka je nepochopiteľná. Okrem toho každá bytosť je ňou deň čo deň požehnaná v skutočnosti i vo sne. Veľkí učitelia a majstri ju volajú rozlične: Veľký duch, Sila oživujúca celý vesmír, Životná energia, Absolútno, Éterická vlna, Kozmická vlna a pod. Éterická vlna preto, lebo utišuje bolesť a ponára do hlbokého svetla, kozmická zas preto, lebo žiari vibráciami vznešených pocitov, ktoré premieňa na celkovú harmóniu. (...) Ja som TÝM, ty si TÝM, všetko je TÝM."

 

Pojem a prax

Na vysvetlenie významu slova reiki sa jej stúpenci všeobecne prikláňajú k tejto etymológii: „rei" znamená „dážď" (niekedy sa prekladá aj ako „kľúč"); a „ki" znamená životnú silu alebo univerzálnu kozmickú energiu. Preto pojem reiki niekedy vysvetľujú ako „lásku obsiahnutú v dotyku rúk, ktorá svojou silou privoláva zlatý dážď univerzálnej kozmickej energie nasmerovanej do tela pacienta."

Počas dlhého utišujúceho zákroku liečiteľ reiki napĺňa celé pacientovo telo energiou. Východiskom na zákrok je správna pozícia rúk. „Reiki vás usmerní" - uisťuje svojich žiakov majster Jan. „Ak položíte na niekoho ruky, energia sa automaticky nasmeruje k zdroju choroby, nezastaví sa iba pri jej príznakoch."

Veľmi dôležitými pozíciami je kladenie rúk na uši a chodidlá, na ktorých sa nachádzajú „receptory všetkých ľudských orgánov". Dôležitými miestami sú aj detská žľaza - brzlík (imunitný systém), solar plexus a energetické centrá „hara", odkiaľ sa energia šíri ďalej. Jeden z veľkých liečiteľov reiki, Bodo, vo svojej knihe píše: „Nejde o boj s chorobou, ale o to, ako nájsť jej zmysel a príčinu vzniku. Potrebné je, aby sme sa pozreli sami do seba a zistili, čo nám chýba k úplnosti. (...) Možno, že si už niekedy v živote zažil skvelú skúsenosť bytia, v ktorom sme spojení so všetkými aspektmi vesmíru. V tomto stave sú akékoľvek hranice medzi našou osobnosťou a existenciou, ktorá nás obklopuje, odstránené." Tieto slová sú podobné úvodným slovám k jogovej meditácii, ktorá stiera hranice medzi jednotlivcom a okolitým svetom...

Každý seminár reiki majster zakončuje meditáciou. Príkladom môže byť meditácia majstra Jana: „Ty, čo chceš byť zdravý, ty, čo chceš byť silný, ty, čo chceš dosiahnuť ďalej, oddaj sa teraz uzdravujúcej sile týchto zázračných slov v meditácii, ktorá je tu pre teba. Dýchaj. Započúvaj sa do svojho pravidelného a uvoľneného dychu. Sústreď sa iba naň. Počuješ jeho tón, jeho vibrovanie. Teš sa z neho... S každým nádychom vstupuje do tvojho tela mohutný prúd nekonečnej Ki... Každé nadýchnutie ti nadvihuje krídla na pleciach. Otvor sa. Vzlietni! (...) Dovoľ mu odstrániť všetky zápaly, podráždené miesta, horúčku. Dovoľ mu uvoľniť ťa, odovzdať ti mier, sen, pravdu. Ty si pravda. Si ticho. Obzri si očami svoju zelenú planétu..."

 

Energia, ktorá sa dá zneužiť

Energiu reiki možno odovzdávať aj zvieratám, rastlinám a prostrediu, ktoré nás obklopuje. Súčasní majstri reiki opakujú, že „reiki treba dôverovať a pamätať na to, že nemôže nikomu ublížiť ani ho zraniť. Je to tvorivá energia a koná iba dobro" (J. Paterko, s. 48). Túto metódu však možno zneužiť. Napríklad v Etickom kódexe pre majstrov sa okrem iného odporúča: „Nezneužijem svoje postavenie majstra reiki na nadväzovanie sexuálnych kontaktov z radov svojich žiakov alebo ľudí potrebujúcich pomoc. Žiakom či ľuďom, ktorí potrebovali pomoc, poskytnem dostatok času na to, aby boli schopní sa úplne vymaniť spod môjho vplyvu a až potom budem môcť s nimi nadviazať intímny kontakt" (bod č. 2).

Človek, ktorý prešiel iniciáciou II. stupňa, získal schopnosť mentálneho ovplyvňovania. Jan Paterko vo svojej knihe (s. 64 - 65) vystríha pred vykonávaním takých zmien v človeku, ktoré sú proti jeho vôli. Znamená to teda, že v umení reiki existuje možnosť vplyvu na sféru psychiky človeka bez jeho súhlasu!

Liečiteľom reiki (seba samého alebo iných ľudí) sa môže stať každý, no spája sa to so záväzkom podstúpiť množstvo úkonov v rámci „zdokonaľovania vlastnej osobnosti a sebavzdelávania". Podľa majstrov reiki každý človek prichádza na tento svet so schopnosťami liečiť. Stráca ich však „po ceste" kvôli neprirodzenému prostrediu, v ktorom žije, podlieha jeho nepriaznivým vplyvom a zabúda na záväzok duchovného rastu. Aby človek znovu získal stratenú schopnosť samoliečby a liečby iných, musí získať zodpovedajúce vedomosti a prejsť niekoľkými stupňami zasvätenia, tzv. iniciáciami. Iniciáciu môže vykonávať výlučne majster reiki. Po iniciácii založenej na určitom spôsobe očisťovania budúceho liečiteľa možno začať liečiť. Majster počas iniciácie jednoducho odhalí energetický kód. Kedysi sa tento kód odhaľoval výlučne mníchom po mnohoročnej práci na sebe, na svojej etike - dnes sa tento balíček predáva za zodpovedajúcu cenu...

Alexander Brooks, expert z univerzitného mesta Berkeley v Kalifornii tvrdí: „Nie je ťažké zistiť, že psychická manipulácia skrytá v takej či onakej metóde liečenia sa ľahko môže zmeniť na duchovnú pascu. Vzťah lekár - pacient sa zakladá na tom, že na určitej úrovni sa medzi nimi utvorí dôverné puto, pacient sa odovzdá liečiteľovi. Ak sa teda kresťan pasívne odovzdá do rúk nejakému liečiteľovi, ktorý počíta s duchovnou silou (či už jeho vlastnou, alebo inou, pre ktorú slúži iba ako kanál), ľahko sa môže stať, že sa dostane do stavu duševného zmätku či väzby.

Pravdepodobne žiadne z východných okultných metód liečenia nie sú samy osebe neutrálne, dokonca ani v prípadoch, keď sa dištancujú od všetkých filozofických prúdov a myšlienok; ich metafyzické hranice, z ktorých vychádzajú, nimi prenikajú a ohraničujú ich do takého stupňa, že elementy ich praktík sú veľmi úzko späté so systémom základov ich viery" (Alexander Brooks: Holistic Health, SCP Journal, s. 16).

 

Novodobá mágia

Náboženstvo je založené na oddaní sa Bohu, nie na ovládaní jeho moci. Spojené je s vierou. Dr. Usui si vybral cestu získania vedomostí a dokonca vstup „do kompetencií Pána Boha", ktorá nie je vydláždená životnou pokorou a bezhraničnou láskou k Bohu a tým, čo On môže vykonať svojím zjednotením a otvorením človeka Božím tajomstvám. Dr. Usui chcel získať vedomosti a silu sám pre seba prostredníctvom jej vymáhania od Pána Boha. Získanie vedomostí psychickej povahy a vládnutie nad nimi však tvorí podstatu mágie a tá je protikladom náboženstva.

Úsilie nadobudnúť bezprávnu vládu nad Bohom, túžba vlastniť vládu dovoľujúcu dominovať a riadiť tým, čo je nadprirodzené, je jedným zo základných kameňov mágie (porov. Ez 13, 18 - 19) a antitézou skutočného vzťahu medzi stvorením a jeho Stvoriteľom.

Ježiš počas uzdravovania nepoužíval nijaké znaky. Uzdravoval pomocou slova. To Slovo však malo moc odvrátiť všetky sily zla (pozri 1 Jn 1, 1 - 10). Takisto i jeho žiaci vykonávali uzdravenia a oslobodenia „v mene Ježiša". Sila spojená s reiki obsahuje znaky, avšak ako zistil Dr. Usui, poznanie znakov ešte neznamená mať liečiteľskú schopnosť. Až v tranze po meditácii k nemu prišla neznáma sila, vzbudzujúca strach a hrôzu a vsunula mu do podvedomia tajomné znaky, ktoré zobrazované rukou nad chorým vraj majú zväzujúcu silu k chorobám. Ukazuje sa nám tu však nápadná spojitosť s tajomnými znakmi používanými v mágii.

Sväté písmo nás varuje pred slepou vierou v čokoľvek. Apoštol Ján píše: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta

vyšlo mnoho falošných prorokov" (1 Jn 4, 1). Apoštol Pavol, prihovárajúc sa Korinťanom, dôrazne upozorňuje na to, že nemožno mať nič spoločné s démonmi: „Nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi. Nemôžete piť z kalicha Pánovho i z kalicha démonov, a nemôžete mať podiel na stole Pánovom i na stole démonov. Alebo máme roztrpčovať Pána? Sme azda silnejší ako On? Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje" (1 Kor 10, 20 - 23).

V Efeze začali obrátení veštci páliť svoje knihy, vedomí si toho, že nemôžu slúžiť obom - Kristovi i démonickým silám (porov. Sk 19, 19). A čo my? Poučíme sa z toho, alebo budeme i naďalej nekriticky prijímať všetko „zlato", čo sa blyští?

 

Doc. Dr. hab. Andrzej Zwoliński (1957) – vedúci Teologickej sekcie Katedry sociálnej náuky na Teologickej pápežskej akadémii (PAT) v Krakove. Je riaditeľom Vedeckého vydavateľstva PAT. Jeden z popredných poľských odborníkov na problematiku deštruktívnych kultov, siekt a nových náboženských hnutí, autor mnohých odborných publikácií a článkov.