Pohľady na L. Rona Hubbarda (scientológovia jeho meno skracujú na Ron či LRH) i na jeho „deti" - Dianetiku a Scientológiu - možno v zásade rozdeliť do dvoch antagonistických prúdov. Zo strany scientológov ide o absolútne nekritický kult osobnosti L. R. Hubbarda a jeho diela. Nezávislí vedci a bádatelia väčšinou však Hubbarda častujú výrazmi ako „fantasta", „šarlatán" alebo „podvodník", a jeho metódy hodnotia ako pseudovedecké, neetické a škodlivé. Strety zástancov oboch vyhranených názorov pravidelne vyúsťujú do súdnych sporov, občas i do medzinárodných škandálov. Scientológovia s nevôľou prijali zverejnenie tajného listu, v ktorom Hubbard inštruoval svojich najbližších podriadených: „Nepriateľa (lovnú zver) možno pripraviť o majetok, alebo ho každý scientológ akýmkoľvek spôsobom môže poškodiť bez toho, aby bol disciplinárne potrestaný. Scientológ môže nepriateľa podviesť, zažalovať na súde, oklamať alebo zničiť."

 

Romantická mladosť génia

Syn námorného dôstojníka Harryho Rossa Hubbarda a učiteľky Ledory Mayovej, rodenej Waterburyovej, Lafayette Ronald, sa narodil 13. marca 1911 v meste Tilden v Nebraske (USA). Táto prvá informácia o Hubbardovi je zároveň poslednou, na ktorej sa bez výhrad zhodnú scientológovia i nezávislí autori. Ďalšie peripetie jeho príbehu sú v oficiálnej scientologickej verzii zahalené mýtickou hmlou. Kritici toto životopisné rozprávanie považujú za najpodarenejšie Hubbardovo fantazijné dielo. V scientologickej publikácii What is Scientology? sa píše, že keď mal chlapec tri a pol roka, presťahovala sa rodina do Montany na starootcovský ranč. Malý ryšavý Ron sa čoskoro naučil jazdiť na divých koňoch, ktoré sám krotil, priatelil sa s kovbojmi a nič si nerobil z nebezpečenstva divokého Západu. Zoznámil sa so šamanom indiánskeho kmeňa Černonožcov Starým Tomom, ktorý ho zasvätil do tajomných kmeňových tradícií a slávnostne z neho urobil pokrvného brata. Zároveň Ron pod vedením matky už od útleho veku „uspokojoval svoju nenásytnú zvedavosť" čítaním Shakespeara, gréckych filozofov a ďalších klasikov. V dvanástich rokoch objavil dielo Sigmunda Freuda. Idylu Ronovho detstva v scientologickom podaní narúša len zistenie Kaja Moosa, dánskeho odborníka na nové náboženské hnutia, ktorý konštatuje, že v Montane sa nenašiel nijaký dokument potvrdzujúci existenciu ranča vo vlastníctve Hubbardových prarodičov. Podľa oficiálnych záznamov Ronova rodina bývala v tamojšej metropole Helena.

Počas stredoškolských rokov Hubbard údajne úspešne študoval v Montane, Seattli a vo Washingtone a bol vzorným skautom, ale predovšetkým konal bádateľské výpravy. Spriatelil sa so starým mágom, posledným z tradície Kublajchánovho dvora, a poznal staročínsku múdrosť. Žil medzi budhistickými lámami, nomádmi v Mongolsku, domorodcami v južnom Pacifiku a Tatármi. Moos však poznamenáva, že okrem Hubbardovho rozprávania žiadne iné zdroje tieto jeho expedície nepotvrdzujú. V rozpore s Ronovou predpokladanou genialitou potom Moos charakterizuje Woodwardovu školu vo Washingtone, ktorú Hubbard absolvoval, ako „ústav YMCA pre problémových, pomaly sa učiacich študentov".

Scestovaný Hubbard, „odborník na etnografiu", sa rozhodol na Univerzite G. Washingtona študovať technické obory, matematiku a jeden z prvých kurzov jadrovej a molekulárnej fyziky. Široké vedomosti sústredil do vedeckých výskumov, ktorými dúfal „skutočne vyriešiť problémy človeka". Keď však u profesorov nenašiel pochopenie, usúdil, že mu „formálne štúdium už nemá čo ponúknuť", a z univerzity odišiel. Podľa iných, tiež scientologických prameňov, Hubbard tvrdil, že školu úspešne dokončil. Celkom odlišne hodnotia Hubbardove štúdiá v rokoch 1930 - 1932 kritickí životopisci: dvakrát nezložil skúšku z matematiky a v kurze jadrovej fyziky prepadol. Podľa oficiálnej správy z univerzity bol dokonca v druhom ročníku vylúčený. Pochybný doktorát z filozofie získal až v roku 1953 na Sequoia University, kde sa vyučuje korešpondenčnými kurzami bez prednášok a skúšok.

 

Otec, hrdina a diabol

Po odchode z univerzity si Hubbard zarábal písaním sci-fi, romantických príbehov, kovbojok a detektívok. Pod mnohými pseudonymami (Winchester Remington Colt, Legionár 148, Kurt von Rachen atď.) chrlil vraj každých štrnásť dní novú novelu. U nás (v ČR - pozn. red.) vyšla poviedka Des, neskôr aj knihy Plán invázie, Čierna genéza a Medzi nepriateľmi. Podľa scientologických údajov Hubbard zverejnil dovedna 530 titulov, ktorých náklad presiahol 83 miliónov výtlačkov.

Podľa nezávislých životopiscov bol Hubbard v rokoch 1933 - 1947 prvýkrát ženatý. Luise N. Grubbová, prezývaná Polly, mu porodila syna a dcéru. O skrachovanom manželstve s Polly, ako aj o ďalších Hubbardových ženách a deťoch scientológovia decentne mlčia, s pompou zato vykresľujú Ronovo vojnové hrdinstvo v americkom námorníctve v rokoch 1941 - 1945, za ktoré bol vraj ocenený mnohými vysokými vyznamenaniami. Službu v U. S. Navy potvrdzujú - hoci v oveľa triezvejšej verzii - aj nezávislé zdroje. Ku koncu vojny strávil Hubbard niekoľko mesiacov v nemocnici, oficiálne dokumenty spomínajú liečbu vredov a pobyt na psychiatrickej klinike, scientológovia hovoria o ťažkom zranení z bitky a čiastočnom oslepení a ochrnutí, z ktorých sa vyliečil „silou vlastnej mysle". Podobne potom pomohol i ďalším pacientom.

Arthur Lyons, autor štúdie o uctievaní diabla Satan ťa chce uvádza, že Hubbard bol aktívnym členom Ordo Templi Orientalis, medzinárodnej satanistickej lóže založenej Aleisterom Crowleyom. Na Hubbardovej posadnutosti satanizmom sa zhodujú i Moos a Lafayette Ronald junior, zvaný Nibs, prvorodený syn Rona a Polly, ktorý sa s otcom názorovo rozišiel v päťdesiatych rokoch. V neskoršom interview Nibs vyhlásil: „Čierna mágia je jadrom scientológie. Môj otec neuctieval Satana, on si myslel, že Satanom je." Scientológovia Hubbardove kontakty s Crowleyom síce neprezentujú, ale napodiv ani nepopierajú. Podľa ich verzie bol Ron k satanistom vyslaný ako tajný agent FBI. Crowley mal totiž údajne prístup k informáciám o nukleárnom výskume a Hubbard mal zabrániť ich predaju do vtedajšieho ZSSR.

V auguste 1946, ešte pred rozvodom s Polly, sa Hubbard oženil so Sárou Elisabeth Northrupovou a mal s ňou dcéru. Po piatich rokoch bolo manželstvo rozvedené, Sára Rona obviňovala z extrémnej fyzickej a psychickej krutosti. Moos cituje niekoľko správ FBI, podľa ktorých bol Hubbard mániodepresívny psychotik postihnutý paranojou.

V marci 1952 sa Hubbard oženil po tretíkrát. Zväzok s Mary Sue Whippovou vydržal až do sedemdesiatych rokov a vzišli z neho dve dcéry a dvaja synovia. Napriek zjavným ťažkostiam s rodinným spolužitím a promiskuitou Hubbard neváhal zverejniť náučnú príručku Ako zachrániť tvoje manželstvo.

 

Dianetický „zázrak"

Mohutná erupcia, pažerák sopky chrlí oheň a lávu: emotívna fantázia na obálke knihy Dianetika - moderná veda o duševnom zdraví naznačuje, akú revolúciu v psychológii a medicíne L. Ron Hubbard asi zamýšľal. Lenže tak ako obal i obsah práce sa ukázal ako prázdna fantázia. Psychológ Jiří Růžička v recenzii Dianetiky uvádza: „(Hubbard) evidentne prevzal a preformuloval Freudov ,topografický‘ a ,štrukturálny‘ model a neuviedol k nemu jediný odkaz. To isté urobil s kybernetikou, darvinizmom, s teóriou ľudskej pamäti." Podľa Růžičku je dianetika spotvorenou psychoterapiou, „(Hubbard) ukázal, kam vedie polovzdelanosť, pseudoveda, ako vyzerá zlá a svojvoľná diagnostika a manipulácia s klientmi a pacientmi (...) Dianetika sa neuchytila preto, lebo v nej o nijakú liečbu nejde."

Hubbardovo ambiciózne dielo, ktorého názov tvorí zloženina gréckych slov dia (skrze) a nús (rozum), vyšlo v roku 1950 a spočiatku skutočne bolo bestsellerom. Dodnes sa vraj predalo vyše 17 miliónov výtlačkov; existuje však podozrenie, že Hubbardove knihy hromadne vykupujú scientológovia. V ČR sa tento „trhák" čoskoro po vydaní - roku 1997 - stal ležiakom a ponúka sa vo výpredajoch zlacnených kníh. (Podobne je to aj na Slovensku - pozn. red.) Čoskoro však dianetika narazila na odpor medikov, psychológov a psychiatrov a stiahli ju z predaja. Odvtedy sa datuje konkurenčný boj a extrémna nevraživosť Hubbarda voči týmto odborom.

Zákaz liečiť dianetikou bez úradného lekárskeho oprávnenia a zložitá finančná situácia priviedli zneuznaného Hubbarda k rozhodnutiu zahaliť svoju technológiu do náboženského odevu. V rokoch 1952 - 1954 prevzali dianetici niektoré vonkajšie znaky cirkví (obrady, rituálne oblečenie), do znaku si dali upravený kríž a stali sa scientológmi (z latinského scio - veda a gréckeho logos - poznanie, t. j. veda o poznaní). Podľa Nibsonovho svedectva dianetika i scientológia sa vždy prezentovali a prezentujú ako založené čisto na vede: „Otec a ja sme vytvorili náboženskú fasádu len kvôli daniam a právnej ochrane pred obvinením z podvodu." Bývalý člen Scientologickej cirkvi Gerald Armstrong dokonca uvádza, že vo vrcholových štruktúrach hierarchie scientológiu prezentujú ako protiklad náboženstva, ktoré sa považuje za úpadok ľudstva, za duševné bláznovstvo.

Podľa vyznávačov scientológie je dianetika všeliekom. Za každým problémom väzia engramy, negatívne skúsenosti (i z minulých životov) zasunuté v podvedomí (reaktívnej mysli), ktoré nepriaznivo, nezávisle od nášho rozhodovania, ovplyvňujú náš život. Špeciálnou metódou - auditingom (nápadne sa podobá hypnóze, čo, pravda, scientológovia rozhorčene odmietajú) - možno engramy a celé podvedomie postupne presunúť do vedomia (analytickej mysle), kde už všetko úplne ovládame. Takto si zvýšime IQ, alebo sa „vyklírujeme" (clear - čistý). Scientológia dovádza dianetický stav clear (vyčistenec) ešte k väčšej dokonalosti. Na Moste k totálnej slobode sa Clear postupne stáva operujúcim thetanom - OT (slovo thetan Hubbard vytvoril z gréckeho písmena théta, ktoré vyjadrovalo myšlienku, ducha). Na priekopníckej ceste po stupňoch OT Hubbard s nasadením života prešiel tzv. stenou z ohňa a odhalil, že božských duchov thetanov pred 75 miliónmi rokov uväznil na Zemi galaktický krutovládca Xenu. Vďaka „mesiášovi" Hubbardovi sa teda thetani v ľudských telách oslobodzujú. OT je „schopný kontrolovať hmotu, energiu, priestor a čas (...), je schopný byť príčinou v živote". Avšak proces auditingu na dosiahnutie stavu clear v Českej republike stojí absolventa asi 150 tisíc korún, v Nemecku však údajne 70 tisíc mariek, Most k vyšším stupňom OT, predávaný len v USA, stojí až 300 tisíc dolárov.

 

Diktátor

Einstein, Freud, Ježiš, Budha, Platón, Konfucius a ďalší velikáni s úľubou a uznanlivým úsmevom pozorujú žiariaci znak scientológie - ilustrácia z propagačnej publikácie názorne ukazuje, kto je najväčším géniom ľudstva...

Prakticky celé päťdesiate roky strávil Hubbard na svetovom bádateľskom turné a prednášal o dianetike. Svoju metódu vybrusoval desiatkami náučných príručiek. Ako návnadu na stretnutie s dianetikou vytvoril Hubbard Oxfordskú analýzu kapacity (u nás Oxfordský test osobnosti). So slávnou univerzitou nemá test nič spoločné, použité meno má len vzbudiť zdanie serióznosti. Scientológovia však tvrdia, že pri práci na teste sa Hubbard práve zdržiaval v Oxforde.

V roku 1954 Hubbard založil prvú Scientologickú cirkev v Los Angeles. Mimo USA sa mu najväčšmi darilo vo Veľkej Británii, hlavné centrum si zriadil v starom sídle Saint Hill Manor, potom mu však ako nežiaducej osobe zakázali vstup do krajiny. V druhej polovici šesťdesiatych rokov teda zakúpil tri škunery, nalodil sa na Apollo a presunul svoj veliteľský stan do medzinárodných vôd. Svojich najvernejších „počas niekoľkých mesiacov vyškolil na zdatných námorníkov" a vytvoril z nich Sea Org (Morskú organizáciu), najvyššiu mocenskú štruktúru Scientologickej cirkvi. Sám si prisvojil veliteľský titul commodore. Členovia Sea Org sa obliekajú do námorníckych uniforiem podľa vzoru U. S. Navy a podpisujú služobný kontrakt na jednu miliardu rokov.

Hubbard mal na palube Apolla verné služobníctvo - Organizáciu komodorových poslíčkov, ktorú tvorili deti popredných scientológov, predovšetkým „pekné, mladé dievčatá vo veku osem až pätnásť rokov". Poslíčkovia nesmeli žiť s rodičmi, boli Hubbardovi stále k dispozícii, starali sa o jeho pohodlie, hygienu a spojenie so svetom.

Atmosféru okolo Hubbarda a jeho Sea Org vykresľuje bývalý scientológ Jerry Whitfield: „Ich prístup bol veľmi povýšenecký, extrémne arogantný, domnievali sa, že sú jediní ľudia, ktorí poznajú jedinú najvyššiu pravdu." Jeho manželka Hana, exčlenka Sea Org, ho dopĺňa: „Potom, čo Hubbard prešiel stenou ohňa na stupeň OT3, bol považovaný za Boha v biblickom zmysle slova, vševediaceho, všadeprítomného. Rovnaký stav môže dosiahnuť každý pokročilý OT."

V roku 1975 Apollo zakotvilo na Floride pri meste Clearwater, odkiaľ Hubbard ďalej ovládal svojimi „etickými inštitúciami" svoju cirkev (za uplynulých 20 rokov expandovala do 52 štátov). Podstatou „etiky" bola honba za „vysokými štatistikami" - usilovná práca pre cirkev, podľa Hubbardovej známej inštrukcie „zarábaj čo najviac peňazí". V liste datovanom 1. 9. 15 AD (skratka neznamená Anno Domini - roku Pána, ale After Dianetics - po dianetike) Hubbard napísal: „Scientológovi sa prepáči aj vražda, keď má vysoké štatistiky, ale nemôže ani kýchnuť bez toho, aby nedostal úder, keď ich má nízke." Disciplinárne a „etické" prehrešky trestal Hubbard Núteným programom rehabilitácie. Trest si previnilci odpykávali otročinou na flotile alebo na scientologických pozemkoch. „Gulag v kalifornskej púšti" opisuje bývalý vysoko postavený scientológ Vaughn Young: „Dvanásť hodín sme museli tvrdo pracovať, päť hodín študovať Hubbardove diela, sedem hodín sme spali. Nosili sme čierny trestanecký odev. S nikým mimo tábora sme sa nesmeli rozprávať. Normálna chôdza bola zakázaná, museli sme vždy bežať poklusom. Platili nám päť dolárov týždenne. Držali ma tam dvanásť mesiacov." Nad železnou disciplínou bdela prepracovaná štruktúra tzv. etických komisárov a tajná scientologická „polícia" GO (Guardian Office). Svetu skrytý totalitný systém si však „veriaci" budujú aj sami. Pri prečisťovaní auditingom o sebe pacient vyzradí všetky tajné poklesky a zlé skutky a audítor (terapeut) ich neľútostne archivuje. V prípade „problémov" možno potom minulé „hriechy" použiť na vydieranie!

Na verejnosti sa Hubbard naposledy objavil v roku 1980, neskôr sa kvôli tlaku úradov a polície radšej skrýval. Spojenia so svetom mu sprostredkúvali bývalí poslíčkovia manželia Broekerovci. L. Ron Hubbard zomrel (podľa scientológov „opustil telo") 24. 1. 1986 na svojom ranči San Louis Obispo v Kalifornii, jeho pozostatky boli spálené a popol bol rozsypaný do mora. Dávid Miscavige, bývalý Hubbardov poslíček, teraz vodca scientológov, vysvetľuje, že „prešiel k výskumu na ďalších stupňoch OT, kde nie je telo ničím iným než prekážkou".

 

Útok cez Hollywood

„Umelci majú obrovskú rolu pri vytvorení reality len zriedka, preto ich musíme získať." Hubbard odštartoval v päťdesiatych rokoch Projekt Celebrity, chcel využiť popularitu M. Dietrichovej, W. Disneyho, G. Garbo či E. Hemingwaya, ale neuspel. O to väčšiu radosť mu na sklonku jeho pozemskej kariéry urobila nová herecká generácia. Scientológmi sa stali John Travolta a Kelly Prestonová, Tom Cruise a Nicole Kidmanová, Priscilla Presleyová a jej dcéra Lisa Maria, Anne Archerová, Shirley MacLaineová, hudobník Chick Corea a ďalší. Pre stars bolo v Hollywoode zriadené centrum, kde sa dianetická kúra poskytuje v luxusnom prostredí. Ako odplata sa od nich vyžaduje nielen finančná podpora, ale aj propagácia na verejnosti. Travolta sa musel zúčastniť na tlačovej konferencii organizovanej na protest proti rozsudku, ktorý bol pre scientológov nepriaznivý. Cruise priviedol pri preberaní Oscara na pódium jedného zo šéfov scientológie. Film Fenomén, v ktorom Travolta hrá zázračne osvieteného génia, sa považuje za skrytú reklamu na stavy clear a OT. Predlohou zatiaľ posledného Travoltovho filmu Battlefield Earth (Bojisko Zem) je rovnomenná sci-fi samotného Hubbarda z roku 1982. Rolou v tomto filme sa mu vraj splnil celoživotný sen. (V týchto dňoch film získal hollywoodsku „Zlatú malinu" (antioscara), cenu za najhorší film roka 2000.)

 

Chápadlá LRH

Každý scientológ si môže zakúpiť výpravné publikácie o L. R. Hubbardovi, jednotlivé diely Série Ron: Spisovateľ, Filozof, Audítor, Kapitán, Umelec, Filmový tvorca, Pedagóg, Priateľ človeka (Humanista), Hudobník, Dobrodruh - objaviteľ, Básnik, Fotograf, Letec, Vedec, Manažér, Záhradnícky expert. Medzi oslavnými titulmi však nikdy nenájdeme ten najpodstatnejší: Ron - Chobotnica. Hubbardov rukopis sa zreteľne prejavuje na charaktere Scientologickej cirkvi, ako ju opísal vyššie zmienený V. Young: „Nikdy nám (Scientologickej cirkvi) nešlo o povznášanie ľudí a záchranu ich duší. Chceli sme usmerňovať vládu, získať kontrolu nad oznamovacími prostriedkami, nad bankami. Mali sme rovnaké ciele ako politické hnutia (...) Hromadenie peňazí je síce prvoradou úlohou, ale skutočným cieľom je získanie moci." Presne podľa Hubbardovej výzvy: „Toto je naša planéta. Prevezmi ju!"

Základ ekonomickej moci scientológie tvorí hospodárska Lobby WISE (Svetový inštitút scientologických podnikov) a ABLE (Asociácia za lepší život a vzdelanie). Tieto centrá koordinujú podnikanie širokého spektra firiem. Taktikou je dosadiť „vlastných ľudí" na vplyvné pozície. Iné firmy predávajú Hubbardove administratívne technické programy, ktoré majú zefektívniť podnikanie (firmy Bernhard Schmitt a Business Success. Firma Business Success pôsobí aktívne aj na Slovensku - pozn. red.). Tieto technológie väčšinou dovedú zamestnancov zákazníckej firmy až k auditingu.

Americký týždenník Time na konci osemdesiatych rokov dokumentoval, že priznania získané v auditingu slúžili scientológom pri burzových špekuláciách a na preniknutie do Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu či Vývoznej a dovoznej banky USA. Scientologická cirkev potom na základe získaných informácií špekulovala s menou štátov, ktoré dostali pôžičky. K podnikom získavajúcim nových klientov pre dianetické centrá patria aj Hubbardove „bohumilé" organizácie: Narconon (pomoc narkomanom), Criminon (pre delikventov) a rehabilitačný „saunovací" program Purif. Oficiálne na ochranu „zneužívaných pacientov" založil Hubbard Občiansku komisiu pre ľudské práva, v skutočnosti však ide o boj proti psychiatrom a psychológom. Scientologická cirkev tu získava svedectvá proti konkurencii a problémy zneužitých potom „hojí" dianetikou.

Hubbardovu organizáciu už mnohokrát vyšetrovali. Najväčšiu publicitu získala operácia Snow White (Snehulienka), naštartovanej GO na čele so šéfkou Mary Sue Hubbardovou v roku 1973. Snehulienka sa mala infiltrovať do vládnych úradov a Interpolu a odcudziť materiály, ktoré boli pre Scientologickú cirkev nepriaznivé. O tri roky neskôr všetko prasklo, cirkvi zhabali kompromitujúce i ukradnuté dokumenty a deväť vysokých funkcionárov GO bolo odsúdených do väzenia. Mary Sue dostala päť rokov a pokutu desaťtisíc dolárov. V reakcii na zatknutie sa Hubbard od manželky úplne dištancoval, organizácie GO zrušil a nahradil Úradom špeciálnych aktivít - OSA. Praktiky však zostali rovnaké - za infiltráciu OSA do radov torontskej polície a krádeže dokumentov bola Scientologická cirkev odsúdená v roku 1983. Jesse Prince, ktorý mnoho rokov pôsobil vo významných funkciách tejto cirkvi, potvrdzuje, že „scientológia sa systematicky usiluje o ovplyvňovanie sudcov, ktorí proti nej vedú procesy. Prostredníctvom OSA zhromažďuje súkromné údaje o sudcoch, ich príbuzných a priateľoch a vydiera ich." Kompromitujúce údaje si v prípade potreby Scientologická cirkev často vymýšľa.

Najtvrdšiu politiku proti hubbardovcom vedie Nemecko. V niektorých spolkových krajinách zaviedlo previerky, aby sa scientológovia nedostali do štátnej správy. Tamojší Spolkový úrad na ochranu ústavy dospel k záveru, že „táto organizácia sa usiluje o nastolenie nového spoločenského poriadku, ktorý je protidemokratický, a tým ohrozuje bezpečnosť SRN".

Napriek všetkej kritike Scientologická cirkev nestojí na konci storočia zle, pôsobí vo vyše 130 krajinách sveta. Odhad počtu „veriacich" sa pohybuje od stoviek tisíc až k ôsmim miliónom (v ČR niekoľko stoviek) a jej ročný zisk je minimálne 300 miliónov dolárov...