Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 309
3/2019
Najčítanejšie články

Reinkarnácia

1/2018
Verili prví kresťania v reinkarnáciu?
14
polemika
V tejto rubrike sa budeme pravidelne stretávať s často sa vyskytujúcimi argumentáciami siekt, ktorými sa ich protagonisti usilujú prispôsobovať kresťanské učenie, ako aj samého Ježiša Krista - Syna Božieho - „na svoj obraz". Jedným...
4/2014
Smrť z pohľadu hinduizmu a kresťanstva
18
téma
V dnešných časoch môžeme vnímať v Európe, a tým i u nás na Slovensku, veľký nárast záujmu o vieru v reinkarnáciu. V krajinách, kde prevláda kresťanská kultúra, je táto skutočnosť prinajmenšom zarážajúca....
 
Reinkarnácia – nekonečný kolobeh šancí? (2)
23
téma
Práca s minulými životmi - vlastnými alebo rodinných príslušníkov - a zostupom do nich, teda zostupom do mimovoľných stavov vedomia, je obľúbenou súčasťou najrozličnejších moderných terapií a liečiteľských techník, ako sú rodinné...
3/2014
Reinkarnácia – nekonečný kolobeh šancí? (1)
23
téma
Viera v posmrtné prevteľovanie duší v 21. storočí takmer zľudovela u mnohých priaznivcov alternatívnych duchovných smerov. Myšlienky reinkarnácie sa tiež chopili umelci, ezoterický, zábavný i filmový priemysel, aby tak vytvorili...
3/2010
Karmické zážitky a psychológia
16
téma
Štatisticky neodškriepiteľným faktom je, že za posledné roky rapídne stúpol počet ľudí presvedčených o existencii minulých životov. Fenomén reinkarnácie dal v oblasti psychoterapie impulz ku vzniku mnohých tzv. regresných (návratových) terapií,...
2/2004
Strihneme si prevtelenie?
31
príbeh
Historka jednej televíznej besedy, ktorá veľmi živo a s jemne ironizujúcim nádychom ilustruje to, čomu sme ešte aj na prahu tretieho tisícročia schopní uveriť.
1/2004
Módne hry s minulými životmi
16
téma
Idea posmrtného prevteľovania je jedna z najstarších náboženských predstáv, ktorá človeku pomáhala zmieriť sa so smrťou. Je predovšetkým súčasťou východných náboženstiev. Všetky veľké východné náboženstvá veria síce okrem iného...
2/1998
Ľudia, bol som Kleopatrou!
14
rozhovor
Rozhovor s MUDr. Alojzom Rakúsom, predsedom Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti o reinkarnácii a veciach s ňou súvisiacich
1/1998
Je reinkarnácia skutočnosťou?
14
téma
A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – na spásu tým, čo ho očakávajú. (Hebr 9, 27–28)
 
Verili prví kresťania v reinkarnáciu?
17
polemika
V tejto rubrike sa budeme pravidelne stretávať s často sa vyskytujúcimi argumentáciami siekt, ktorými sa ich protagonisti snažia prispôsobovať kresťanské učenie, ako aj samotného Ježiša Krista - Syna Božieho - „na svoj obraz". Jedným z mnohých takýchto...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB