Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Je plánovaný nový svetový poriadok reálnou hrozbou?

hlasovalo: 36
4/2022
Najčítanejšie články

Waldorfská škola

1/2012
Moja waldorfská skúsenosť
9
rozhovor
Stála za školskou katedrou, učila a obhajovala waldorfskú školu, aby ju o pár rokov neskôr, už v role rodiča, skutočne spoznávala a kriticky sa voči nej vymedzila. Reč je o Ive Hluštíkovej, mladej žene a matke, ktorá sa...
 
Waldorfská alternatíva stále otázna
32
zo zahraničia
Waldorfská problematika v našej spoločnosti rezonuje už niekoľko rokov. Pohľady odbornej, ako i laickej verejnosti, predovšetkým rodičov bývalých, resp. súčasných žiakov, odborníkov z odboru pedagogiky, religionistiky a psychológie na ňu sa...
1/2011
Deň otvorených dverí na pražskej WŠ – osobná skúsenosť
32
zo zahraničia
Moja nevesta sa s výhľadom na budúce umiestnenie vnučky do nejakej alternatívnej školy pred časom dostala do kontaktu s waldorfským školstvom a čoskoro potom aj s jeho duchovným základom - antropozofiou. Vzhľadom na to, že má blízko...
3/2010
Deti v sektách (11)
9
téma
V Českej a Slovenskej republike v deväťdesiatych rokoch začali ponúkať vzdelávanie tzv. alternatívne školy. Ich vznik bol prirodzeným javom pri procese demokratizácie spoločnosti. Najrozšírenejšie z nich sú waldorfské školy zahrnujúce nielen...
1/2008
Steinerov duch vo waldorfských školách
27
rozhovor
Už niekoľko rokov i na Slovensku pôsobí viacero školských alternatív vychádzajúcich z inovovaných netradičných pedagogických metód a prístupov. V súčasnosti sa však ukazuje, že ich zámerom nemusí byť iba proklamovaná tvorivosť...
 
Sú naozaj waldorfské školy nereligiózne?
31
téma
Na jar roku 1919 bol v Stuttgarte z iniciatívy Emila Molta, riadiaceho fabriku na cigarety Waldorf-Astoria, založený okultný pedagogický systém, ktorý je dnes známy ako waldorfský.1 Práve vtedy Molte navrhol Rudolfovi Steinerovi, tvorcovi...
2/2007
Trpaslíci v školských osnovách
15
rozhovor
Deti a ich vzdelanie. Téma zamestnávajúca myseľ azda všetkých rodičov. Veď každý z nás chce pre dieťa školu, ktorá ho do života vyzbrojí vedomosťami, no zároveň chceme, aby sa naša ratolesť v školskom zariadení cítila príjemne. A tak...
2/2004
Waldorfské školstvo a antropozofia
23
téma
V súčasnosti sa v Slovenskej i v Českej republike čoraz mocnejšie ozýva kritika súčasného základného školstva. Podľa názoru niektorých postmoderných pedagógov je už na našich školách azda všetko nanič. Štát by mal vybudovať alternatívne...
2/2002
Pramene waldorfského školstva (2)
14
téma
Súčasná, pomerne široko dostupná literatúra, ktorej obsahom je waldorfská pedagogika, sa k svojmu ideovému východisku - antropozofii - vyjadruje veľmi rezervovane. Dokumentujú to aj slová Milana Pola v diele Waldorfské školy - izolovaná alternativa, nebo...
1/2002
Pramene waldorfského školstva (1)
8
téma
V posledných desiatich rokoch sme medzi alternatívnymi výchovno-vzdelávacími aktivitami zaznamenali i waldorfské školy, ktoré boli na Slovensku zriadené v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Martine a v Košiciach. V niektorých prípadoch vznikli i predškolské typy...
© Rozmer 1998 – 2021
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB