Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 308
3/2019
Najčítanejšie články

Hinduizmus

2/2018
Náboženstvá pred príchodom Svetla (14)
28
téma
Od 16. storočia, keď sa Európa po prvýkrát systematickým spôsobom dozvedela o náboženstve obyvateľov Indie, až do dnešných dní prešlo poznanie hinduizmu značným vývojom. Do 19. storočia sa tomuto náboženstvu hovorilo pohanské. Sami Indovia ho...
1/2018
Náboženstvá pred príchodom Svetla (13)
25
téma
India je druhou najľudnatejšou krajinou sveta. Indický subkontinent patrí medzi najstarobylejšie centrá ľudskej civilizácie, ktorá sa podobne ako Mezopotámia rozvíjala pri riekach. V Indii ňou bola rieka Indus. K najstarším známym civilizačným...
2/2002
Hinduizmus – korene a súčasnosť (2)
11
téma
Rád by som sa ešte aspoň v náznakoch zmienil o vplyve hinduizmu na našu západnú kultúru. Začal sa už na prelome 19. a 20. storočia a najznámejším misionárom z tohto obdobia bol svámi Vivékanánanda, ktorý už roku 1893 predstavil...
1/2002
Hinduizmus – korene a súčasnosť (1)
13
téma
Ak chceme uvažovať o vplyve hinduizmu na západnú civilizáciu, musíme si uvedomiť, že stojíme pred jednou z najstarších zachovaných subkultúr, ktorá je zároveň najrozmanitejšia. Práve pre túto rozmanitosť je hinduizmus ťažko obsiahnuteľný a...
2/2001
Svet bizarných čísel
12
téma
UFO, mimozemšťania, galaxie. To sú slová, ktoré sa v súčasnosti často skloňujú. Zo všetkých strán počúvame o rôznych dôkazoch existencie mimozemských civilizácií, mnohí ľudia sú presvedčení, že od stretnutia s nimi nás delí už iba krátky čas, ba...
4/2000
Joga a hinduizmus
18
téma
Pobytom v Indii a neskôr štúdiom rozmanitej literatúry som začínal chápať, že joga nie je len telesným cvičením, ako sa to často (žiaľ, aj medzi kresťanmi) zdôrazňuje, ale že má svoje korene vo filozofickom systéme, ktorý je jednou z častí veľmi...
1/2000
Kresťanstvo a hinduizmus
21
téma
Hinduizmus vo svojej podstate nie je svetovým náboženstvom, pretože je národným fenoménom Indie. Na rozdiel od kresťanstva, islamu či budhizmu nemá svojho zakladateľa a nemožno ani presne zistiť začiatky (obdobie) jeho vzniku. Nemožno ho klasifikovať európskym...
 
Historické fázy hinduizmu
25
téma
Najstaršou vývojovou fázou hinduizmu je védizmus. Najstaršími spismi pochádzajúcimi z tohto obdobia (pribl. 1500 - 1000 pred Kr.) sú: Rgavéd, Sámavéd, Jadžurvéd a Atharvavéd. K svetu obrátený charakter védskeho náboženstva árijskej bojovníckej spoločnosti...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB