Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím." (Mt 24, 21 – 25)

Anketa
Je plánovaný nový svetový poriadok reálnou hrozbou?

hlasovalo: 49
2/2023
Najčítanejšie články

Slobodomurárske hnutie

4/2016
Humanisti, filantropi či tajomní svetovládcovia? (3)
3
téma
V predchádzajúcom čísle sme sa zaoberali spojenectvom slobodomurárstva s komunizmom v čase pred druhou svetovou vojnou. Poukázali sme na to, že medzi komunistickými prenasledovateľmi kresťanov v Rusku, Maďarsku a Mexiku bolo veľa...
3/2016
Humanisti, filantropi či tajomní svetovládcovia? (2)
3
téma
V predchádzajúcej časti sme sa zaoberali problematikou vzniku fenoménu slobodomurárstva. Na jeho počiatku stála deistická filozofia, ktorá síce uznávala existenciu Boha Stvoriteľa, ale kategoricky odmietala Boha Vykupiteľa. Popierala, že by sa Boh človeku...
2/2016
Humanisti, filantropi či tajomní svetovládcovia? (1)
3
téma
Téma slobodomurárstva je v európskom myslení stále atraktívna a vyvoláva emócie. Hlavnou príčinou je skutočnosť, že ide o tajné združenia a tajuplnosť vždy zákonite vedie k dohadom a fantáziám. Preto i o tomto hnutí...
2/2010
Nebeský Jeruzalem, alebo kráľovstvo Astraie? (7)
2
téma
Slobodomurárstvo je medzinárodnou sieťou oficiálnych i tajných organizácií, ktoré majú spoločné korene a v rôznych časoch pôsobia pod rozličnými pomenovaniami. Spája ho (a je jedno, či členovia organizácií, resp. bratstiev o tom...
1/2010
Nebeský Jeruzalem, alebo kráľovstvo Astraie? (6)
2
téma
Surožský metropolita Anthony Bloom pred vyše 40 rokmi hovoril o kríze viery spočívajúcej v tom, že „v Amerike a západných krajinách je viera v Boha otrasená. Lepšie povedané, nie viera v neho, ale predstava o ňom. Tzv. nová,...
4/2009
Nebeský Jeruzalem, alebo kráľovstvo Astraie? (5)
2
téma
Niektorí bádatelia považujú USA za avantgardu a epicentrum civilizácie, do ktorej politických základov bol položený princíp starovekej Judey a do jeho duchovného fundamentu slobodomurárska ideológia s jej mystikou, symbolikou, religióznymi...
3/2009
Nebeský Jeruzalem, alebo kráľovstvo Astraie? (4)
2
téma
Kto by už niekedy nepočul o rosenkruciánoch? Ale je naozaj veľa tých, ktorí o nich i niečo vedia? Od roku 1614 sa v rôznych tlačiarňach anonymne objavilo viacero spisov oznamujúcich existenciu Bratstva presláveného rádu R. C. (Rosae Crucis)....
2/2009
Nebeský Jeruzalem, alebo kráľovstvo Astraie? (3)
2
téma
Tretie pokračovanie seriálu o slobodomurárskom hnutí sa tentoraz venuje tajuplnému rádu iluminátov. Polemici so slobodomurárstvom neútočili iba na jeho teoretické základy či filozofiu, väčšmi ich znepokojovali jeho politické plány a ciele, ale najmä...
1/2009
Nebeský Jeruzalem, alebo kráľovstvo Astraie? (2)
2
téma
Rád slobodomurárov je celosvetovým tajným bratstvom, ktoré si kladie za cieľ viesť ľudstvo k dosiahnutiu pozemského Edenu. Vychádzajúc z myšlienky, že žiadne spoločenské usporiadanie nemôže darovať svetový blahobyt ľuďom, ktorých netrápi túžba...
4/2008
Nebeský Jeruzalem, alebo kráľovstvo Astraie? (1)
2
téma
Slobodomurárstvo - čo z neho robí onoho strašiaka spájaného s najbizarnejšími sprisahaneckými teóriami, podľa ktorých sa usiluje o ovládnutie sveta pomocou tajných náuk, ekonomickej moci a politicko-revolucionárskej angažovanosti? Bolo to...
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 2 ] ďalej » na koniec »»
© Rozmer 1998 – 2023
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB