Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 223
4/2018
Najčítanejšie články

Úvod do problematiky

3/2001
Otrokmi falošnej nádeje (1)
18
téma
Žijeme v období globalizácie. Svet sa pričinením moderných informačných technológií stáva čoraz menším. Na prahu nového tisícročia sme svedkami fenoménu, ktorý by ešte pred niekoľkými desaťročiami bol takmer nepredstaviteľný. Mám na mysli prienik a...
2/1998
Sekty – fenomén na prahu tretieho tisícročia (2)
7
téma
Žijeme v časoch zmeny kultúrnej paradigmy. Prebúdza sa nový záujem o duchovný život v skupinách obyvateľov, ktoré sa predtým od náboženstva vzdialili. V tomto zmysle sa hovorí o novej religiozite. Nie je nová iba...
1/1998
Pravda sama nestačí
3
poradenstvo
Steven Hassan je vo svete známy ako vyhľadávaný odborník v oblasti psychického pôsobenia a manipulácie deštruktívnych siekt a kultov a na rôzne techniky kontroly myslenia, ktoré tak často tieto skupiny používajú. Už takmer dvadsať rokov...
 
Sekty – fenomén na prahu tretieho tisícročia (1)
5
téma
Výraz sekta nie je neutrálny, ako keď sa povie cirkev. V bežnom jazyku funguje ako vecné označenie, ale aj ako vyjadrenie nesúhlasu. Jeho expresívny ráz je zrejmý z toho, že nikto o svojej náboženskej skupine nepovie, že...
 
Skrytá, ale pravá tvár siekt
11
rozhovor
Rozhovor s MUDr. Alojzom Rakúsom, predsedom Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, o príčinách celosvetovej invázie siekt a o ich deštruktívnych psychologických praktikách.
 
Mohlo by sa to stať aj mne?
13
poradenstvo
Chcete vedieť, či by sa aj vám mohlo stať, že by ste boli naverbovaní do sekty? Pokúste sa odpovedať na tieto otázky: Myslia si o vás ľudia, že ste milý?; Nechávate niekedy situácii voľný priebeh – veď to nejako dopadne?; Zaujímajú vás nové...
«« na začiatok « naspäť [ 2 / 2 ] ďalej » na koniec »»
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB