Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

Úvod do problematiky

1/2018
Sekty – fenomén na prahu tretieho tisícročia
5
téma
Pravdepodobne prvým tematickým príspevkom, ktorý sme do redakcie dostali pred vyše dvadsiatimi rokmi, bol článok českého religionistu Ivana Štampacha. Tento text pôvodne vyšiel v dvoch častiach (Rozmer 1-2/1998), my ho však teraz uverejňujeme vcelku....
 
Skrytá, ale pravá tvár siekt
9
rozhovor
Prvý rozhovor uverejnený v časopise Rozmer (1/1998) bol so známym slovenským psychiatrom Alojzom Rakúsom. Zhovárali sme sa s ním o príčinách celosvetovej invázie siekt a o ich deštruktívnych psychomanipulatívnych praktikách.
 
Mohlo by sa to stať aj mne?
11
poradenstvo
Chcete vedieť, či by sa aj vám mohlo stať, že by ste boli naverbovaní do sekty? Pokúste sa odpovedať na tieto otázky: ►  Myslia si o vás ľudia, že ste milý? ►  Nechávate niekedy situácii voľný priebeh - veď to nejako dopadne? ► ...
 
Pravda sama nestačí
12
poradenstvo
Steven Hassan (1954) je vo svete známy ako vyhľadávaný odborník v oblasti psychického pôsobenia a manipulácie deštruktívnych siekt a kultov a na rôzne techniky kontroly myslenia, ktoré tak často tieto skupiny používajú. Už takmer...
2/2014
V labyrinte siekt
31
téma
Na sekty a nové náboženské hnutia možno nazerať z rôznych hľadísk. Teológovia a filozofi skúmajú predovšetkým ich doktrinálne deformácie a duchovné pokrivenia. Pre právnikov sa všetko krúti okolo otázky, či sekty...
3/2008
Sekta – miesto napĺňania potrieb
13
téma
Keď hovoríme o sekte ako o mieste napĺňania potrieb, treba si všimnúť, že tento jav má viacero aspektov. Na jednej strane sekty vychádzajú v ústrety spoločenským potrebám, na druhej individuálnym. Keby sme sa spýtali dnešných ľudí na ich...
2/2005
My a tí druhí
20
téma
Slovo sekta má dnes veľmi negatívnu konotáciu a používa sa, žiaľ, bez toho, aby sme poznali jeho obsahové vymedzenie. Vo všednom živote a nezriedka i v médiách1 sa stáva, že ako sekta sa označuje spoločnosť, organizácia, ktorá sektou nie je, ale...
2/2003
Pozor na nástrahy siekt!
33
rozhovor
Pychológovia Jean-Luc Swertvaegher a Catherine Grandsardová z Centra Georges - Devereux pomáhajú bývalým stúpencom siekt, resp. im radia, ako sa môžu z ich vplyvu a dosahu vyslobodiť. Ako odborníkov sme ich požiadali, aby nám porozprávali...
1/2002
Otrokmi falošnej nádeje (3)
21
téma
V poslednej časti môjho príspevku sa pokúsim poukázať na niektoré následky, ktoré sa prejavujú na indoktrinovaných členoch kultu. Letmo sa zmienim aj o spôsoboch, ako pristupovať k týmto ľuďom, aby znovu našli svoju tvár, dôstojnosť a slobodu. Žiaľ, hneď...
4/2001
Otrokmi falošnej nádeje (2)
21
téma
Spôsobov, ako osloviť a postupne pre sektu získať nového oddaného stúpenca, je viacero. Vynaliezavosť v tomto prípade nepozná hraníc. Avšak sú metódy, ktoré už otestoval čas, ako napríklad „náhodné" oslovenie nič netušiaceho chodca prezerajúceho si...
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 2 ] ďalej » na koniec »»
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB