Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 317
4/2019
Najčítanejšie články

Sekty vo svete

3/2015
Chceme obmedziť moc duchovných vodcov
9
rozhovor
Autorita vodcu je kľúčová pri posudzovaní náboženských spoločenstiev s deštruktívnym, sektárskym charakterom. Vodcovi takejto skupiny neraz jeho stúpenci pripisujú až božské atribúty a vnímajú ho absolútne nekriticky. Závislosť od neho,...
4/2011
Sekty v meniacom sa Rusku
21
zo zahraničia
Rusko pre nás vždy bolo a dodnes je pozoruhodnou krajinou. Zmeny, ktoré sa v ňom odohrávali, sa nezriedka bezprostredne dotýkali aj nás. Či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Po rozpade ZSSR sa táto krajina stala stredobodom nielen politického,...
 
Nový systém registrácie cirkví v Maďarsku
25
zo zahraničia
Slovensko ako členskú krajinu Európskej únie až na jednu výnimku obklopujú štáty, ktoré sú rovnako jej súčasťou. Vzájomné bilaterálne vzťahy s našimi susedmi, ako i situácia v týchto krajinách sa však v prípade Maďarska...
3/2011
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v ČR
35
zo zahraničia
Zákon č. 3/2002 Sb. o slobode náboženského vyznania a postavení cirkví a náboženských spoločností a o zmene niektorých zákonov nahradil v Českej republike začiatkom roka 2002 dosiaľ platný zákon...
1/2009
Sekty na Svetových dňoch mládeže
10
zo zahraničia
Svetové dni mládeže (SDM) sú neobvyklá udalosť. Tisíce mladých ľudí, plných nadšenia a duševnej pohody, pricestovali minulé leto z rôznych kútov sveta do Sydney, aby tu svedčili o tom, ako žijú svoj život s Ježišom. Boli to nezvyčajné...
4/2008
Sekty afrického kresťanstva
29
téma
Niektoré africké sekty boli prenesené priamo - prostredníctvom misijnej činnosti - z Európy do Afriky. Príkladom môže byť organizácia svedkov Jehovových, v ktorej vyše 50 percent členov vykonáva intenzívnu činnosť na misijnom poli. Tí napríklad...
2/2008
Problém siekt vo Veľkej Británii
26
zo zahraničia
Na rozdiel od väčšiny mojich spolupracovníkov z FAIR,1 britskej antikultovej organizácie, ktorej predsedám, som nikdy nebol obeťou žiadnej sekty. Nikdy som sa ani vedome nepripojil ku žiadnej kresťanskej či inej náboženskej denominácii. Prečo sa...
1/2006
Sekty a kulty vo východnej Európe (2)
31
konferencia
Problémy s expanziou siekt, kultov a nových náboženských hnutí a s tým spojeným netradičným alternatívnym myslením existujú po celom svete, no špecificky ich vnímame v krajinách bývalého východného bloku. Svedčia o tom i vystúpenia odborníkov z...
4/2005
Pôsobenie liečiteľských kultov v krajinách bývalého ZSSR (2)
18
zo zahraničia
V predchádzajúcom čísle sme informovali o skupine združujúcej sekty, ktorých hlavným cieľom je uzdravovanie. Opísali sme činnosť pseudoliečiteľov, ako sú napríklad Nadežda Antonenková, Boris Zolotov či skupina Mirzakarima Norbekova. Ako príklad siekt, pre...
 
Sekty a kulty vo východnej Európe (1)
32
konferencia
V dňoch 14. – 16. novembra t. r. sa na zámku Wendgräben (v školiacom a konferenčnom stredisku nadácie Konráda Adenauera) neďaleko nemeckého mesta Magdeburg konal už tretí východoeurópsky ekumenický seminár s názvom Sekty a kulty vo východnej Európe. Na...
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 2 ] ďalej » na koniec »»
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB