Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím." (Mt 24, 21 – 25)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 308
3/2019
Najčítanejšie články

Alternatívna medicína

4/2013
Je alternatívna medicína skutočnou alternatívou?
10
rozhovor
Podľa výskumov každý piaty český lekár (podobne to bude asi aj na Slovensku) v praxi používa niektorú z početných metód alternatívnej medicíny. Aj to svedčí o tom, že táto forma liečby je v našej spoločnosti čoraz etablovanejšia...
 
Obchodníci s ľudskou beznádejou
14
téma
Liečitelia a liečiteľstvo - téma stará ako ľudstvo samo. Je tým aktuálnejšia a diskutabilnejšia, čím väčšmi ovplyvňuje človeka moderná veda a rozvoj medicíny vôbec. Dvadsiate prvé storočie je čas, v ktorom vládne technický pokrok...
 
Jiří Heřt: Alternativní medicína a léčitelství
38
recenzia
Napriek veľkým úspechom dnešnej modernej vedeckej medicíny založenej na dôkazoch je po celom svete rozšírená tzv. alternatívna medicína (AM), označovaná aj ako nekonvenčná, komplementárna a pod., ktorej sa venujú jednak laickí liečitelia, ale...
4/2009
Postmodernistická podpora alternatívnej medicíny
25
téma
Postmodernizmus je súčasne filozofiou i kultúrnym trendom. Ako filozofia je niekedy hermetický, inokedy nejasný. Istý filozof to vyjadruje takto: „Postmodernizmus zahŕňa príliš veľa rozmanitých postojov, pričom neponúka argumenty (...) a zostáva akoby...
3/2006
Alternatívne liečiteľské metódy
6
rozhovor
Alternatívne liečiteľské metódy s presahom do náboženstva - to bol názov odbornej konferencie, ktorú 18. - 19. septembra 2006 v Bratislave zorganizoval Ústav pre vzťahy štátu a cirkví. Pri tejto príležitosti sme oslovili dvoch účastníkov...
4/2005
Pôsobenie liečiteľských kultov v krajinách bývalého ZSSR (2)
18
zo zahraničia
V predchádzajúcom čísle sme informovali o skupine združujúcej sekty, ktorých hlavným cieľom je uzdravovanie. Opísali sme činnosť pseudoliečiteľov, ako sú napríklad Nadežda Antonenková, Boris Zolotov či skupina Mirzakarima Norbekova. Ako príklad siekt, pre...
3/2005
Pôsobenie liečiteľských kultov v krajinách bývalého ZSSR (1)
16
téma
Lekárska pomoc v Rusku je málo spoľahlivá, ale zato veľmi drahá. To je jeden z dôvodov, prečo sa v médiách objavujú najrozličnejšie inzeráty sľubujúce uzdravenia zo všetkých chorôb. Prirodzene, taká ponuka priťahuje pozornosť čoraz väčšieho množstva...
1/2003
Duchovné korene alternatívnej medicíny
13
téma
Málokto pochybuje o tom, že zdravotníctvo v Spojených štátoch patrí k najvyspelejším na našej planéte. Napriek tomu v tejto krajine, kde sú k dispozícii najmodernejšie technológie, sú dnes metódy tzv. alternatívnej (alebo...
4/1999
Magické liečby…
15
téma
Medicína od počiatkov svojho vývinu, siahajúcich do najstaršej histórie ľudstva, prekonala dlhú a zložitú cestu od predstáv o pôsobení akýchsi zlých duchov či iných nadprirodzených bytostí a síl, ktoré vyvolávajú duševné i telesné poruchy a choroby, cez...
3/1998
Alternatívna medicína
19
téma
Prítomný článok predstavuje úvodný náčrt problematiky tzv. alternatívnej medicíny, problematiky, ktorá sa aj u nás stáva veľmi aktuálna. Na našom knižnom trhu možno nájsť množstvo titulov, ktoré propagujú rôzne metódy alternatívnej medicíny, nekriticky...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB