Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 263
1/2019
Najčítanejšie články

Kulty a politika

1/2002
Kulty a politika
3
téma
Prvky náboženského učenia a správania boli v živote spoločnosti vždy prítomné. História učí o rôznych stupňoch stotožnenia sa náboženstva s politikou a vzájomného vplyvu oblasti riadenia a vlády na sféru náboženských symbolov, učenia a obradov. Vzťahy...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB