Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 234
4/2018
Najčítanejšie články

Sunnizmus

3/2003
Sunnizmus a jeho školy
24
téma
Či je to Turek alebo Tunisan, Indonézan, Sudánec alebo Saudský Arab, v rámci islamu všetci praktizujú sunnizmus. Avšak ku ktorej zo škôl islamského práva patria? Otázka je dôležitejšia ako sa zdá, pretože každodenný život sa môže meniť podľa...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB