Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 333
2/2020
Najčítanejšie články

Kulty a terorizmus

3/2002
Terorizmus v sektách
22
konferencia
Z iniciatívy mesta Ruda Śląska a redakcie časopisu Sekty i fakty sa 14. júna 2002 v Mestskom kultúrnom stredisku v Rude Śląskej (mesto neďaleko Katovíc) konalo medzinárodné sympózium Terorizmus v sektách. Stretli sa na ňom hostia...
© Rozmer 1998 – 2020
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB