Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 308
3/2019
Najčítanejšie články

Kulty a terorizmus

3/2002
Terorizmus v sektách
22
konferencia
Z iniciatívy mesta Ruda Śląska a redakcie časopisu Sekty i fakty sa 14. júna 2002 v Mestskom kultúrnom stredisku v Rude Śląskej (mesto neďaleko Katovíc) konalo medzinárodné sympózium Terorizmus v sektách. Stretli sa na ňom hostia...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB