Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 308
3/2019
Najčítanejšie články

Kulty a spoločnosť

4/2001
Kulty a spoločnosť
23
téma
Každá novovznikajúca náboženská skupina (pre ktorú tu používam pojem „nový náboženský smer") sa ocitá v napätí voči ostatným aktérom spoločenského života v časovom a priestorovom úseku svojej existencie. Po celý čas trvania tohto napätia je taký...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB