Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte takto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Žiaden duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch antikristov, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už vo svete." (1 Jn, 4, 1 – 3)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 309
3/2019
Najčítanejšie články

Misia božského svetla

4/2010
Misia Božského svetla - hinduizmus na americký spôsob
2
téma
Misia božského svetla (Divine Light Mission) je hnutím pochádzajúcim z hinduizmu. Jeho cieľom je odovzdať svetu duchovnú múdrosť a šíriť ideu mieru. Duchovné praktiky, ktoré propaguje, v mnohom z technickej stránky nadväzujú na radža...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB