Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 163
3/2018
Najčítanejšie články

Spiritualita

4/2010
Spiritualita ako túžba po zážitku
7
rozhovor
Dôležitosť spirituality pre človeka snáď netreba zdôrazňovať. Uvedomujeme si to najmä v dnešnej dobe, keď sme zovšadiaľ vystavení útokom matérie. Na to, ako vníma spiritualitu, čím je pre človeka taká nepostrádateľná a aké má podoby v bežnom živote,...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB