Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 223
4/2018
Najčítanejšie články

Spiritualita

4/2010
Spiritualita ako túžba po zážitku
7
rozhovor
Dôležitosť spirituality pre človeka snáď netreba zdôrazňovať. Uvedomujeme si to najmä v dnešnej dobe, keď sme zovšadiaľ vystavení útokom matérie. Na to, ako vníma spiritualitu, čím je pre človeka taká nepostrádateľná a aké má podoby v bežnom živote,...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB