Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 263
1/2019
Najčítanejšie články

Spiritualita

4/2010
Spiritualita ako túžba po zážitku
7
rozhovor
Dôležitosť spirituality pre človeka snáď netreba zdôrazňovať. Uvedomujeme si to najmä v dnešnej dobe, keď sme zovšadiaľ vystavení útokom matérie. Na to, ako vníma spiritualitu, čím je pre človeka taká nepostrádateľná a aké má podoby v bežnom živote,...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB