Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa


hlasovalo: 0
4/2019
Najčítanejšie články

Spiritualita

4/2010
Spiritualita ako túžba po zážitku
7
rozhovor
Dôležitosť spirituality pre človeka snáď netreba zdôrazňovať. Uvedomujeme si to najmä v dnešnej dobe, keď sme zovšadiaľ vystavení útokom matérie. Na to, ako vníma spiritualitu, čím je pre človeka taká nepostrádateľná a aké má podoby v bežnom živote,...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB