Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 308
3/2019
Najčítanejšie články

Nekromancia

4/2010
Je možná nekromancia?
29
téma
Nekromancia - vyvolávanie duchov mŕtvych - sa v rozličných kultúrach praktizovala už po stáročia. Ľudí vzrušovala svojou tajomnosťou a magickosťou. Monoteistické náboženstvá ju zakazovali, Židia ju trestali smrťou. V stredoveku ju Cirkev tvrdo...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB