Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 132
2/2018
Najčítanejšie články

Rómovia a náboženstvo

1/2011
Rómovia a roma čakra
26
téma
V súčasnosti sa veľa hovorí o pastorácii Rómov. A neostáva iba pri slovách. Dôležité miesto v tejto misijnej činnosti majú i mnohí mladí nadšenci, zväčša študenti. Tí pri vykonávaní tohto poslania prichádzajú do kontaktu...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB