Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 187
3/2018
Najčítanejšie články

Rómovia a náboženstvo

1/2011
Rómovia a roma čakra
26
téma
V súčasnosti sa veľa hovorí o pastorácii Rómov. A neostáva iba pri slovách. Dôležité miesto v tejto misijnej činnosti majú i mnohí mladí nadšenci, zväčša študenti. Tí pri vykonávaní tohto poslania prichádzajú do kontaktu...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB