Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 160
3/2018
Najčítanejšie články

Kresťanská veda (Christian Science)

3/2011
Christian Science – pacienti Božej mysle
10
téma
Prvá cirkev Ježiša Krista, scientisti, alebo ak chcete Kresťanská veda, je synkretickou skupinou založenou na mixe rôznych alternatívnych liečebných metód a netradičného prístupu ku kresťanstvu. Z tradičnej kresťanskej vierouky však odmieta či...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB