Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Je plánovaný nový svetový poriadok reálnou hrozbou?

hlasovalo: 49
2/2023
Najčítanejšie články

Konšpiračné teórie

2/2017
Svojský svet príťažlivých konšpirácií
23
téma
Môžu konšpiračné teórie súvisieť so spracovaním duševnej traumy v živote človeka? Ako závažnú úlohu hrajú pri tvorbe konšpirácií emócie, pocity bezmocnosti a beznádeje? A čo tým získavajú autori konšpiračných teórií, ktorí...
4/2015
Konšpiračné teórie proti Occamovej britve neobstoja
3
téma
Prečo vznikajú konšpiračné teórie? Aký je ich pôvod? Ktoré z nich sú v súčasnosti najpopulárnejšie? Prečo im ľudia veria? A prečo sme v posledných rokoch svedkami nárastu viery v konšpiračné teórie? Na všetky tieto otázky sa...
 
Konšpirácia – pokrm náš každodenný
9
téma
Pri návšteve kníhkupectiev sme prekvapení množstvom takzvanej duchovnej literatúry, ktorá zaplavuje knižný trh. Veľký úspech má literatúra zameraná na ezoterické kulty, konšpirácie a záhady. Nie je to náhoda! Príčin je viacero. Jednou z nich je...
 
Konšpirácie a postmoderna
15
téma
Konšpiračné teórie nie sú v dejinách ľudstva novinkou. Nárast intenzity ich výskytu v poslednom čase však poukazuje na to, že v spoločnosti a v myslení nastali zmeny, ktoré tento nárast umožnili. Na vzostupnej tendencii konšpirácií...
 
Kto holduje konšpiráciám?
20
téma
Konšpiračné teórie sa v posledných dekádach stali, vďaka moderným technológiám, médiám a zábavnému priemyslu, v podstate spoločenským koloritom. Na ich vzniku a tvorbe sa ale podieľa mnoho faktorov: od sociálnych (sociálna anómia,...
2/2013
Spiklenci a konšpiračné teórie
2
téma
Georg Entin, čestný profesor Pennsylvánskej univerzity, v článku Teória sprisahaní a konšpirátorská mentalita charakterizuje konšpiráciu ako protizákonnú aktivitu neveľkej, v tajnosti pracujúcej skupiny, ktorej cieľom je realizácia...
 
Striehne na nás svetovláda?
9
téma
Domnievate sa, že nemôže byť na svete nikto s väčšou autoritou, než akú zastáva pápež? Kto má moc ovplyvňovať štátnikov, bankárov, politikov a médiá? Že existuje niekto, kto bez škrupúľ zasahuje do suverenity štátov? Kto stojí nad...
 
Ezoterické centrá pradávnej múdrosti
15
téma
V ezoterickej literatúre sa sporadicky objavujú predstavy o akýchsi kolískach ľudskej kultúry a strediskách ezoterickej iniciácie. Ako príklad sa často uvádza pradávna civilizácia bájnej Atlantídy, ktorej dedičstvo sa údajne zachovalo v starovekom...
 
Pravda skrytá za oponou
20
téma
Pojem konšpiračná, čiže sprisahanecká teória sa predtým spájal so skutočnými politickými sprisahaniami v histórii vládnutia a vládcov. Postupne sa tento termín rozšíril aj do bežného jazyka a dnes zahŕňa rozličné...
 
Dvadsať najznámejších konšpiračných teórií
39
monitoring tlače
USA – Každý tretí Američan verí tomu, že klimatické zmeny sú podvod, každý štvrtý, že svet je pod nadvládou sprisahania tajnej svetovej vlády a každý piaty, že existuje súvislosť medzi očkovaním detí a autizmom. Pozrime sa teda na...
© Rozmer 1998 – 2023
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB