Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

Kurzy Šambaly

2/2004
Kto hľadá, nájde
3
rozhovor
Kto hľadá, nájde - hovorí stará ľudová múdrosť. Do scenára tohto príslovia sa však môžu vojsť podivuhodné obsahy. Totiž - ak hľadáme, spravidla vieme, čo chceme nájsť. Prekvapenie nastane, ak sa na konci nášho putovania objaví to, o čom sme ani...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB