Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 223
4/2018
Najčítanejšie články

Boko Haram

3/2013
Boko Haram - militantná tvár islamu
20
téma
Boko Haram je militantná moslimská sekta páchajúca deštruktívnu činnosť na severovýchode Nigérie a v iných častiach západnej Afriky. Duchovný vodca severonigérijských moslimov, sultán Sa‘adu Abubakar, ju nazval antiislamskou, prinášajúcou...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB