Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 320
4/2019
Najčítanejšie články

Boko Haram

3/2013
Boko Haram - militantná tvár islamu
20
téma
Boko Haram je militantná moslimská sekta páchajúca deštruktívnu činnosť na severovýchode Nigérie a v iných častiach západnej Afriky. Duchovný vodca severonigérijských moslimov, sultán Sa‘adu Abubakar, ju nazval antiislamskou, prinášajúcou...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB