Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa


hlasovalo: 0
4/2019
Najčítanejšie články

Satanizmus

3/2013
Bola som satanistkou
36
svedectvo
Satanizmus je fenomén, ktorý všade tam, kde pôsobí, zanecháva za sebou nezmazateľné stopy. Jeho idea odporu voči Bohu, stará ako ľudstvo samo a personifikovaná postavou Satana, často oslovuje práve mladých rebelujúcich ľudí, ktorí prežívajú...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB