Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa


hlasovalo: 0
4/2019
Najčítanejšie články

Satanizmus

3/2013
Bola som satanistkou
36
svedectvo
Satanizmus je fenomén, ktorý všade tam, kde pôsobí, zanecháva za sebou nezmazateľné stopy. Jeho idea odporu voči Bohu, stará ako ľudstvo samo a personifikovaná postavou Satana, často oslovuje práve mladých rebelujúcich ľudí, ktorí prežívajú...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB