Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

Neuroteológia

1/2015
Sú duchovné zážitky produktom aktivít mozgu?
14
téma
Ľudstvo vždy sprevádzal záujem o duchovnú oblasť. Po stáročia sa ňou zaoberá filozofia a teológia, neskôr sa k nim pridala antropológia, psychológia, religionistika a sociológia. V historickom kontexte možno pozorovať neutíchajúce...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB