Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 333
2/2020
Najčítanejšie články

Tomáš Müntzer

2/2016
Radikálna reformácia Tomáša Müntzera
18
téma
V súčasnosti často dochádza k rozdúchavaniu náboženských emócií. Za týmto rozdúchavaním spravidla stoja náboženskí vodcovia, ktorí sú presvedčení o svojom božskom povolaní zriadiť Božie kráľovstvo na zemi, ako aj o svojom...
© Rozmer 1998 – 2020
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB