Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa


hlasovalo: 0
4/2019
Najčítanejšie články

Konfucionizmus

2/2016
Náboženstvá pred príchodom Svetla (10)
34
téma
Konfucionizmus je filozoficko-náboženský systém, ktorý ovplyvnil myslenie a správanie obyvateľov celej východnej Ázie počas viac ako dvoch tisícročí. V pravom zmysle slova ale nie je náboženstvom, pretože neobsahuje všetky klasické náboženské...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB