Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 308
3/2019
Najčítanejšie články

Konfucionizmus

2/2016
Náboženstvá pred príchodom Svetla (10)
34
téma
Konfucionizmus je filozoficko-náboženský systém, ktorý ovplyvnil myslenie a správanie obyvateľov celej východnej Ázie počas viac ako dvoch tisícročí. V pravom zmysle slova ale nie je náboženstvom, pretože neobsahuje všetky klasické náboženské...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB