Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 234
4/2018
Najčítanejšie články

Elkasaisti

1/2015
Ranokresťanské sekty v prvých troch storočiach (1)
37
míľniky dvoch tisícročí
Obdobie, v ktorom žijeme, je z religionistického hľadiska charakteristické množstvom rozmanitých religióznych skupín. Mnohé z nich sa snažia súčasnému človekovi prezentovať ako nové, nedávno objavené cesty k Bohu či nadprirodzenému...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB