Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Je plánovaný nový svetový poriadok reálnou hrozbou?

hlasovalo: 38
4/2022
Najčítanejšie články

sekty a nové náboženské hnutia


Č
Čarodejnícke procesy
A
Ahinsa Aikido Aleister Crowley
Ó
Óm šinrikjó
A
Americký evanjelikalizmus Amiši Antikrist Antropozofia Apokalyptické kulty
Š
Šrí Činmoj
A
Arianizmus
B
Bahájske spoločenstvo Bazilidesiáni Benny Hinn Bhagwan Sri Rajneesh (Osho) Biele Bratstvo Bilderberg Bogomili Boko Haram Bratstvo Himawanti Bratstvo slobodného ducha Brazílsky evanjelikalizmus
C
Charizmatizácia Cirkev adventistov siedmeho dňa Cirkev Šinčchondži Cirkev eutanázie (Church of Euthanasia) Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní (mormóni) Cirkev Posledného zákona (Vissarion) Cirkev Všemohúceho Boha Cirkev v mieste (Local Church) Cirkev zjednotenia (munisti)
D
Damanhur Démonológia David Hogan Davidiáni (David Koreš) Da Vinciho kód Deti Božie (Rodina) Donatizmus Druidizmus a keltské náboženstvo
E
Elkasaisti EMO Eneagram Enkratizmus Eséni Exorcizmus
F
Falun Gong (Falun Dafa) Feministické hnutie Fiat Lux František Drtikol Fundamentalistická cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní
G
Gnostické evanjeliá Gnostické sekty Goel Ratzon Gurdžijev, Geirgij Ivanovič Guru Jára Dobeš alias Óm nadsamec
H
Hlbinná ekológia Hnutie Bethel Hnutie Grálu Hnutie Hare Krišna (ISKCON) Hnutie Nazaret (beňovci) Hnutie Sedem vrchov Hnutie Wicca
I
Ikonoklazmus (obrazoborectvo)
J
Jahveho dom Jakub Kamiński Jana Kyslíková a Božia rodina JC‘s Girls Jehovovi svedkovia Joga Joga v dennom živote
K
Karpokraciáni Katari Kolónia Dignidad Konšpiračné teórie Koniec sveta Kresťanské spoločenstvá Kresťanské spoločenstvo Milosť Kresťanská veda (Christian Science) Kruh bádateľov pravdy Kult Anastázia
L
Legendy o Ježišovi Letnično-charizmatické hnutie
M
Maitreya Makedónová, Natália de Lemeny Manicheizmus Marcioniti Matka Lasana Mayský kalendár Medzinárodné spoločenstvo Krista (cirkev Druhého príchodu) Mesalianizmus Mesianizmus Mesiánsky judaizmus Milenializmus Misia božského svetla Modernizmus v Katolíckej cirkvi Monofyzitizmus Monoteletizmus Montanizmus Most k slobode
N
Naaséni Náboženské komunity Nebeská brána Nekonfesionálne spirituality Neomarxizmus Neuroteológia New Age Nová Akropolis Nová apoštolská reformácia Nové náboženské hnutia Novokalvinizmus Novopohanstvo
O
Online spiritualita
P
Paracirkevné organizácie Parodické náboženstvá Parsifal Imanuel – Jan Dietrich Dvorský Paulikáni Pohanské symboly Posledná reformácia Postmoderna Priscilianizmus Psychedelická kultúra Pussy Riot
R
Rómovia a náboženstvo Raeliánske hnutie Reinhard Bonnke Reinkarnácia Rosenkruciáni
S
Sahadža joga Sái Bába Satanizmus Scientologická cirkev Sergej Miháľ Slobodomurárske hnutie Slovo života Spoločnosť sv. Bazila Veľkého Starogermánska náboženská tradícia Starokatolícka cirkev mariavitov Svätyňa ľudu
T
Tai-či Teológia prosperity Tomáš Müntzer Tradicionalistické katolícke hnutia Transcendentálna meditácia Transhumanizmus
U
Ufo Univerzálny život
V
Vývoj nových náboženských hnutí Valentiniáni Vassula Rydénová Vesmírni ľudia
W
World Mission Society Church of God
Z
Zážitková spiritualita Zeitgeist Zjednotená Jahveho cirkev na Slovensku
© Rozmer 1998 – 2021
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB