Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 189
3/2018
Najčítanejšie články

Antropozofia

1/2011
Deň otvorených dverí na pražskej WŠ – osobná skúsenosť
32
zo zahraničia
Moja nevesta sa s výhľadom na budúce umiestnenie vnučky do nejakej alternatívnej školy pred časom dostala do kontaktu s waldorfským školstvom a čoskoro potom aj s jeho duchovným základom - antropozofiou. Vzhľadom na to, že má blízko...
3/2010
Deti v sektách (11)
9
téma
V Českej a Slovenskej republike v deväťdesiatych rokoch začali ponúkať vzdelávanie tzv. alternatívne školy. Ich vznik bol prirodzeným javom pri procese demokratizácie spoločnosti. Najrozšírenejšie z nich sú waldorfské školy zahrnujúce nielen...
1/2008
Steinerov duch vo waldorfských školách
27
rozhovor
Už niekoľko rokov i na Slovensku pôsobí viacero školských alternatív vychádzajúcich z inovovaných netradičných pedagogických metód a prístupov. V súčasnosti sa však ukazuje, že ich zámerom nemusí byť iba proklamovaná tvorivosť...
 
Sú naozaj waldorfské školy nereligiózne?
31
téma
Na jar roku 1919 bol v Stuttgarte z iniciatívy Emila Molta, riadiaceho fabriku na cigarety Waldorf-Astoria, založený okultný pedagogický systém, ktorý je dnes známy ako waldorfský.1 Práve vtedy Molte navrhol Rudolfovi Steinerovi, tvorcovi...
3/2005
Goetheanum – svetové centrum antropozofie
32
zo zahraničia
Pre náboženský život je typické, že sa realizuje v náboženských centrách. Náboženské objekty so svojou architektúrou komunikujú okolitému svetu posolstvo - svetonázor svojich staviteľov. Podobne je to aj so svetovo známym antropozofickým centrom Goetheanum...
2/2004
Waldorfské školstvo a antropozofia
23
téma
V súčasnosti sa v Slovenskej i v Českej republike čoraz mocnejšie ozýva kritika súčasného základného školstva. Podľa názoru niektorých postmoderných pedagógov je už na našich školách azda všetko nanič. Štát by mal vybudovať alternatívne...
2/2002
Pramene waldorfského školstva (2)
14
téma
Súčasná, pomerne široko dostupná literatúra, ktorej obsahom je waldorfská pedagogika, sa k svojmu ideovému východisku - antropozofii - vyjadruje veľmi rezervovane. Dokumentujú to aj slová Milana Pola v diele Waldorfské školy - izolovaná alternativa, nebo...
1/2002
Pramene waldorfského školstva (1)
8
téma
V posledných desiatich rokoch sme medzi alternatívnymi výchovno-vzdelávacími aktivitami zaznamenali i waldorfské školy, ktoré boli na Slovensku zriadené v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Martine a v Košiciach. V niektorých prípadoch vznikli i predškolské typy...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB