Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím." (Mt 24, 21 – 25)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 309
3/2019
Najčítanejšie články

Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní (mormóni)

2/2014
Tajomné proroctvá v mormónskej cirkvi
15
téma
Stretneme ich často v uliciach väčších európskych a amerických miest. Chodia vo dvojiciach, zvyčajne oblečení v príznačných čiernych nohaviciach a bielej košeli s čiernou vizitkou pripätou na hrudi a oznamujúcou, že ide...
4/2011
Mormónske chrámové rituály a masonstvo
2
téma
Osobitosť slobodomurárskeho učenia je obsiahnutá i v tom, že do života uvádzalo humanitno-filozofické idey prostredníctvom množstva rozličných symbolov a obradov. Preto bol jazyk v lóžach alegorický. Je však dôležité podotknúť, že...
4/2006
Mormóni a slobodomurárstvo
2
téma
Už niekoľko rokov možno na uliciach mnohých miest vídať bezchybne oblečených mladých ľudí s výrazne cudzím akcentom v reči, ktorí oslovujú okoloidúcich. Cieľom ich rozhovoru je osobitá prezentácia mormónskych názorov. Sú to členovia Cirkvi...
4/2002
Misionári amerického evanjelia (2)
15
téma
Z toho, čo sme doposiaľ uviedli, vyplýva, že v mormónskej viere nájdeme mnoho bizarných prvkov. Takým je aj pohľad na Ježiša. Okrem toho, že mormóni učia, že po zmŕtvychvstaní odišiel do Ameriky hlásať evanjelium pre tamojšie domorodé...
3/2002
Misionári amerického evanjelia (1)
3
téma
Už niekoľko rokov brázdia naše mestá slušne oblečení mladí muži, ktorí chodia vždy vo dvojiciach, medzi sebou sa zhovárajú po anglicky a na hrudi nosia kartičku s menom. Väčšina ľudí vie, že ide o mormónov, prívržencov Cirkvi Ježiša...
2/1999
Slovenský „pánboh“
27
príbeh
Hovorí sa, že kedysi v minulom storočí emigrovali do USA istí manželia z Čiech. V Spojených štátoch sa usídlili v oblasti, kde žilo väčšie množstvo mormónov, ktorí sa ich veľmi láskavo ujali. Je teda prirodzené, že po istom čase sa aj tento český pár...
1/1998
Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní – mormoni
18
téma
Chodia po dvojiciach, zvonia pri našich dverách, a predsa to nie sú Jehovovi svedkovia. Napokon, od Svedkov Jehovových sa odlišujú podľa toho, že nosia na prsiach čiernu kartičku z umelej hmoty, na ktorej...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB